PROVIDENTIA

PROVIDENTIA

PROJECTEN

Informatie Terug naar boven

Begin mei 2010 schreef Stichting Kempenhaege een prijsvraag uit voor het Providentia-terrein in Sterksel met een grootte van 74 ha. De stichting kampt al enige jaren met een teruggang van het aantal bewoners en stelde in samenwerking met de provincie en de gemeente een stedenbouwkundig raamwerk op. Hierin wordt de instelling door verkoop van haar terreinen in staat gesteld om haar doelstellingen van omgekeerde integratie te bereiken.

Samen met Planoform Vastgoedontwikkeling en Zorg ID hebben wij de uitdaging opgepakt om tot een evenwichtig en haalbaar plan te komen. Een plan met betrekking tot de woningbouw, omgekeerde integratie en de cliëntfaciliteiten. De selectieprocedure is uitgeschreven voor 200 tot 240 woningen, 34 cliëntenwoningen t.b.v. ongeveer 175 cliënten, dagbesteding, overige zorgvoorzieningen en herontwikkeling van het klooster en de kapel.

 

Concept

Samen met Buro Lubbers en Geesink Weusten Architecten is een uitwerking van de stedenbouwkundig opzet gemaakt. Met als centraal thema groen/duurzaam/zelfvoorzienend/natuur voor de functie wonen, zorg en gezondheid/wellness. Het plan ‘De tuinen van Providentia', richt het openbaar gebied in langs de anologie van (gezamenlijke) ‘kloostertuinen'. Daarnaast voorziet het plan in de aanleg van circa 40 ha natuur.

 

Programma

De invulling van het woningbouwprogramma is de belangrijkste onderlegger voor de grondbieding. Grondige analyse en goede kennis van de lokale markt hebben er toe geleid dat we geen gebruik maken van het maximaal aantal te bouwen woningen. Er is bewust gekozen voor kwaliteit en grondgebonden oplossingen, in het plan zijn dan ook geen gestapelde woningen voorzien. In de prijsstelling is er voor gekozen om duidelijk te concurreren met naastgelegen gemeenten door een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

 

 

lees meer