Duurzaamheid is de laatste jaren een veelvoorkomend, veelgebruikt en tevens breed begrip. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie rondom het begrip en iedereen draagt dan ook op zijn/haar manier bij aan het verduurzamen van de wereld. Bij SDK Vastgoed dragen we hier op ónze manier ook zoveel mogelijk aan bij. We streven er naar een verdere reductie van energieverbruik en beheersing van de uitstoot van CO2.

Als SDK Vastgoed voelen we ons verantwoordelijk voor de leefomgeving van morgen. Het verduurzamen hiervan is dan ook een speerpunt van onze organisatie. Gebiedsontwikkeling is groot en complex en biedt mogelijkheden om aan een duurzamere toekomst te bouwen. We zoeken, samen met onze partners, naar innovatieve oplossingen. We willen de negatieve impact van het klimaat op onze gebieden tot een minimum terug brengen en deze toekomstbestendig maken.

Duurzaamheid binnen projecten
Niet alleen de impact van een project op de omgeving wordt te allen tijden nauwkeurig bekeken, maar ook welke meerwaarde op gebied van duurzaamheid gecreëerd kan worden.

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw en dus eisen waar SDK Vastgoed zich aan moet houden. We nemen afscheid van de energieprestatiecoëff (EPC) en maken plaats voor de nieuwe eisen voor ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ (BENG). Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar. Als SDK Vastgoed hebben we het voortouw genomen op de invoering van dit systeem en hebben besloten met project Nieuw Bergen voorafgaand aan 1 januari reeds aan deze regelgeving te gaan voldoen.
Daarnaast geldt ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die ons verplicht tot het maken van duurzame keuzes in onze processen en materialisatie.

SDK Vastgoed kijkt, als onderdeel van het VolkerWessels-concern, in haar Corporate Social Responsibility-beleid naar 4 aspecten:

  • Naleving: wat vraagt de markt?
  • Onderscheid: hoe kunnen we ons duurzaam onderscheiden?
  • Intern: welke mogelijkheden liggen er binnen onze bedrijfsvoering?
  • Extern: welke mogelijkheden liggen er in de markt?

Toekomstbeeld SDK Vastgoed

We dragen met onze ontwikkelingen bij aan een toekomst waarin we graag willen wonen, werken en leven. We streven ernaar onze voetafdruk m.b.t. uitstoot CO2, het gebruik van schadelijke stoffen, de aantasting van natuurlijke systemen en de erosie van vertrouwen in klimaatdoelstellingen te beperken. Daarnaast willen we een voorbeeld zijn van het laten samengaan van onze “license to operate” met de noodzakelijke economische belangen.

Voorbeeld huidige ontwikkeling

  • Nieuw Bergen te Eindhoven

Deze ontwikkeling heeft o.a. aandacht voor zichtbare duurzaamheid en groen. In samenspraak met de bewonersvereniging is gekozen voor veel  “shared space”, wat zorgt voor een goed woon- en leefmilieu. De gezochte combinatie met de architect heeft tot doel te komen tot een duurzame verdichting van steden. De schuine gevel- en dakvlakken zijn uitermate geschikt voor plaatsing van zonnepanelen en groendaken. E.e.a. heeft een aanzienlijke energiebesparing tot resultaat. En vooroplopend aan de wet en regelgeving is er in het ontwerp al rekening gehouden met de BENG regelgeving.

SDK Vastgoed wil inzicht geven in haar CSR-doelstellingen door een heldere en transparante verantwoording over haar CO2-emissie te verschaffen en hierover zowel in- als extern te rapporteren.

CO2-emissie 2020 en reductie

De CO2-emissie van SDK Vastgoed is in 2020 uitgekomen op een totaal van 89 ton CO2 (2019: 136 ton CO2). De sterke afname van de absolute waarde is enerzijds het gevolg van de keuze om alleen nog groene stroom (géén CO2 uitstoot) af te nemen en de verkleuring van het wagenpark naar volledig elektrisch te brengen. De planning voor SDK Vastgoed is om in 2023 met 50% van de organisatie elektrisch te rijden zodat we onze doelstellingen voor de CO2 reductie blijven behalen. Dit doel behalen we met 10% vermindering per jaar. Tevens vergaderen wij zoveel mogelijk digitaal waardoor er minder kilometers worden gereden.


Maatregelen

In 2021 heeft SDK Vastgoed zich ingezet om de CO2-emissie verder te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

  • Overgang naar “groene stroom” voor het kantoor, daardoor geen conversie naar CO2.
  • Steeds meer digitale en dus minder fysieke communicatie richting consumenten en stakeholders.
  • Er wordt zeer actief gestuurd op de aanschaf van energielabel A- of B-leaseauto’s en volledige inzet op minimaal hybride- maar het liefst volledig elektrische auto’s. Door brede introductie van volledig elektrische modellen door autofabrikanten en de daardoor sterke verruiming van de keuzemogelijkheden vanuit VolkerWessels voor volledig elektrische voertuigen, is het nu mogelijk is om daadwerkelijk een economisch verantwoorde keuze te maken voor volledig elektrisch rijden.
  • Het aandeel volledig elektrische auto’s willen we voor eind 2021 op 35% of meer van het totaal.

Voor het complete duurzaamheidsverslag van VolkerWessels volg onderstaande link: https://www.volkerwessels.com/nl/over-ons/duurzaamheid/duurzaamheidsverslag

In een altijd in beweging zijnde vastgoedsector nemen we onze rol in de voorhoede. Als betrouwbare partner met lef en een eigenwijs randje. Economisch en maatschappelijk verantwoorde gebiedsontwikkeling, waarbij het altijd gaat om de totale ruimtelijke opgave. Met de hoogst haalbare toegevoegde waarde voor gebruikers én omgeving, transformeren we gebieden tot leefplekken van de toekomst.