SDK Vastgoed B.V. is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd voor een verdere reductie en beheersing van energieverbruik en uitstoot van CO2. Onze strategie is er op gericht om de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: maatschappelijk, integer en duurzaam.

SDK Vastgoed B.V. wil inzicht verschaffen in haar CSR-doelstellingen door een heldere en transparante verantwoording over haar CO2-emissie en hierover zowel in- als extern rapporteren.

CO2-emissie 2018

De CO2-emissie van SDK Vastgoed B.V. is in 2018 uitgekomen op een totaal van 172 ton CO2 (2017: 120 ton CO2). De toename van de absolute waarde is een direct gevolg van de toename van het personeelsbestand met vijf fte’s. Hierdoor is zowel het aantal vierkante meter kantoorruimte toegenomen, als ook het aantal verreden kilometers met het wagenpark.

De waarde van de CO2-uitstoot per medewerker bedroeg in 2018 5,9 ton CO2 (2017: 5,2 ton). Deze toename is vooral het gevolg van het energieverbruik van de grotere kantoorruimte in combinatie met de zeer warme zomer (meer koeling) alsmede een relatief sterke stijging van het aantal zakelijk gereden kilometers met leaseauto’s.

In 2018 was de uitstoot van het wagenpark 125 ton CO2 (2017: 86,5 ton), wat neerkomt op een uitstoot van 4,9 ton CO2 (2017: 4,2 ton) per medewerker. De stijging van de CO2-uitstoot, gerelateerd aan brandstofverbruik per medewerker, is ruim 16%. De belangrijkste reden voor deze stijging is de uitbreiding van de afdeling Ontwikkelaars, een functie die sterk afhankelijk is van een goede mobiliteit. Daarbij richten wij onze focus vaker op ontwikkelingsopgaven buiten onze directe regio, waardoor er meer kilometers worden verreden (in 2018 31% meer kilometers ten opzichte van 2017).

Reductie

SDK Vastgoed B.V. hanteerde voor 2018, als onderdeel van VolkerWessels BVGO, eenzelfde doelstelling:

 • In 2020 een 10% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2014.

Deze doelstelling is in 2018 door SDK Vastgoed B.V. reeds behaald, met inachtneming van een nog nauwkeurigere vastlegging van de relevante data.

Maatregelen

In 2018 heeft SDK Vastgoed B.V. zich ingezet om de CO2-emissie verder te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

 • Eind 2017 is nieuwe LED-verlichting geplaatst in het kantoor van SDK Vastgoed. Dit heeft in 2018 geleid tot betere werkomstandigheden en verdere besparing van het elektraverbruik.
 • Steeds meer digitale en dus minder fysieke communicatie richting consumenten en stakeholders.
 • Niet printen, tenzij‘-beleid, en (daar waar mogelijk) standaard dubbelzijdig printen instellen op onze printers. Actieve disclaimer betreffende printen onder de verzonden mails.
 • Er wordt nog actiever gestuurd op de aanschaf van leaseauto’s met energielabel A of B, en vooral op verdere inzet van hybride en volledig elektrische auto’s. Vanuit VolkerWessels zijn de keuzemogelijkheden voor volledig elektrische voertuigen in de loop van 2018 sterk verruimd, waardoor nu onder andere mogelijk is om daadwerkelijk een keuze te maken voor volledig elektrisch rijden. De eerste volledig elektrische auto is begin 2018 ingezet, en er volgen er snel meer.

Duurzaamheid in projecten

Het begrip duurzaamheid tijdens het complete ontwikkel- en latere bouwproces blijft voor SDK Vastgoed B.V. een vast gegeven. Niet alleen door de toepassing van een steeds lagere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-normering, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verplicht SDK Vastgoed B.V. tot het maken van keuzes in haar processen en materialisatie.

SDK Vastgoed B.V. kijkt, als onderdeel van het VolkerWessels concern, in haar Corporate Social Responsibility-beleid naar vier aspecten:

 • Naleving: wat vraagt de markt?
 • Onderscheid: hoe kunnen we ons duurzaam onderscheiden?
 • Intern: welke mogelijkheden liggen er binnen onze bedrijfsvoering?
 • Extern: welke mogelijkheden liggen er in de markt?

Doelstelling SDK Vastgoed B.V.

We dragen met onze ontwikkelingen bij aan een wereld waarin we graag willen wonen, werken en leven. We trachten onze voetafdruk met betrekking tot onze CO2-uitstoot, het gebruik van schadelijke stoffen, de aantasting van natuurlijke systemen en de erosie van vertrouwen in klimaatdoelstellingen te beperken. We willen een voorbeeld zijn van het laten samengaan van onze ‘license to operate‘ met noodzakelijke economische belangen. Belangrijkste speerpunt voor SDK Vastgoed B.V. is verdere verduurzaming van ons wagenpark. Dit zorgt namelijk voor het grootste deel van onze totale CO2-uitstoot.

Voorbeelden huidige ontwikkelingen

 • Ontwikkeling Nieuw Bergen te Eindhoven
  Deze ontwikkeling heeft onder andere aandacht voor zichtbare duurzaamheid en groen. In samenspraak met de bewonersvereniging is gekozen voor veel ‘shared space‘, wat zorgt voor een goed woon- en leefmilieu. De gezochte combinatie met de architect heeft tot doel te komen tot een duurzame verdichting van steden. De schuine gevel- en dakvlakken zijn uitermate geschikt voor plaatsing van zonnepanelen en groendaken. Een en ander heeft een aanzienlijke energiebesparing tot resultaat.
 • Plan-t te Tilburg
  Plan-t ligt centraal in het hart van de Spoorzone Tilburg, een levendig woon-, werk- en recreatiegebied voor iedereen. Voor bewoners die prettig en eigentijds willen wonen op een plek waar altijd wat te doen is, met het openbaar vervoer op loopafstand. Een gebied voor ondernemers, van start-up tot scale-up en verder, die nieuwe huisvesting zoeken, en waar ruimte is om te werken aan nieuwe concepten van diensten en producten. Plan-t wordt dé hotspot voor ondernemend Tilburg en omstreken, voor bedrijven en organisaties die graag worden geïnspireerd door hun omgeving.
  Duurzaamheid staat centraal in het all-electric Plan-t, geborgd voor nu en in de toekomst met een Breeam-certificering. Dit zorgt voor een bewezen reductie op operationele kosten en een positieve bijdrage aan de productiviteit en gezondheid van alle gebruikers van het gebouw. Plan-t wordt voorzien van een centrale opwekkingsinstallatie door middel van warmte- en koudeopslag (WKO) in combinatie met warmtepompen. Verder worden in de kantoren klimaatplafondeilanden toegepast, wordt overal LED-verlichting gebruikt en wordt energie opgewekt via PV-panelen. Verder wordt het parkeren gefaciliteerd met voldoende elektrische laadpalen.

Lees hier het complete duurzaamheidsverslag van VolkerWessels.