ECI

ECI

Roermond zal hier een uniek woon- en verblijfsgebied ontwikkelen, waar wonen, watersport en ‘bootjes kijken’ mogelijk is.

DE GROENE LOPER - BERLAER

Uw eigen droomhuis bouwen!

STRIJP-S - NEXT

STRIJP-S - NEXT

stoere, hoge woontoren

STRIJP-S - NEXT

markant gebouw aan de Philitelaan

HET WARE WONEN

de juiste architectuur, doordachte details en hoogwaardige materialen

HET WARE WONEN

kindvriendelijke opzet en landelijke, sfeervolle uitstraling

STRIJP-S - SPZ2

STRIJP-S - SPZ2

tussen het spoor en SIXTY5, S2 en NEXT

STRIJP-S - SPZ2

parkeergarage met zes parkeerlagen

STRIJP-S - SIXTY5

STRIJP-S - SIXTY5

hoogwaardige architectuur met getrapte terrassengevel

STRIJP-S - SIXTY5

105 huurwoningen, met oppervlakten variërend van 50 tot bijna 220 m²

UPSTAIRS

UPSTAIRS

upperclass wonen in comfortabele en zeer diverse appartementen: van superefficiënte studio's tot luxe penthouses.

UPSTAIRS

met collectieve roofgarden: een fijne plek om even buiten te relaxen en andere bewoners te ontmoeten

MORGENWONEN

MORGENWONEN

ruim, energiezuinig, duurzaam, onderhoudsarm en betaalbaar wonen

MORGENWONEN

leef bewust en wees kritisch

STRIJP-S - THE FIZZ

STRIJP-S - THE FIZZ

getrapt volume: acht lagen aan de zuidzijde, oplopend tot zeventien aan de spoorzijde

STRIJP-S - THE FIZZ

voor de creatieve en ondernemende young professional

CLARISSENHOF

CLARISSENHOF

buiten wonen, midden in de binnenstad

CLARISSENHOF

een oase van rust

SPOORZONE

één van de grotere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland.

SPOORZONE

Diverse woningtypen voor diverse doelgroepen.

TERRAZZO

TERRAZZO

de mooiste plek in Paleiskwartier

TERRAZZO

met vrij uitzicht richting natuurgebied De Gement

PALEISKWARTIER

In het Paleiskwartier bepaalt u zelf hoe u wilt wonen

PALEISKWARTIER

Direct aan Centraal Station, loopafstand van binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

ROERMONDSE ARCHITECTUUR

De stadswoningen zijn zeer divers van vormgeving, met veel aandacht voor detaillering.

D'N BRABANDER

D'N BRABANDER

waar gebruikers, bezoekers & bewoners elkaar ontmoeten

D'N BRABANDER

in het centrum van de Spoorzone

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

Internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

Ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

DE GROENE LOPER - RUYSCHENBERG

Prima bereikbaar met alle stedelijke voorzieningen om de hoek.

STRIJP-S

Laagdrempelig gebied met een hoogwaardige uitstraling.

STRIJP-S

Broedkamer voor ondernemers.

BOSRIJK

Groenplaats Bosrijk is (na Zandrijk en Grasrijk) het derde woongebied van Meerhoven.

BLOK 63, 61 EN 59

dé nieuwe woonbelofte op Strijp-S

BLOK 63, 61 EN 59

midden in het creatieve en culturele hart van Eindhoven

STEELEILAND

Geïnspireerd op de voormalige bedrijvigheid in het gebied, met een enorme diversiteit.

OVERBURGHT DE PAREL

De parel is in elk opzicht anders.

OVERBURGHT DE PAREL

Drie toegansbruggen leiden naar het binnenhof.

UP LIVING

Betaalbaar en bereikbaar wonen voor studenten, jongeren en starters.

UP LIVING

Unieke kansen voor starters.

JAZZ CITY

waar leisure en wonen centraal staan

JAZZ CITY

circa 330 appartementen aan het water

PRIVACYVERKLARING

 

 

Privacyverklaring - www.sdkvastgoed.nl1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van
de website www.sdkvastgoed.nl van SDK Vastgoed. Wij, SDK Vastgoed, respecteren de privacy van
de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden
wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.


SDK Vastgoed is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat uw
persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen
(hierna: VolkerWessels). In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken.

 

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of
meer van de onderstaande doelen:

 

        • versturen van nieuwsbrieven;
        • versturen van vacaturealerts;
        • aanmelding voor events;
        • het bestellen van artikelen via onze website;
        • in behandeling nemen van vragen en klachten;
        • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
        • in behandeling nemen van serviceverzoeken;
        • aanmelding JongVolkerWessels;
        • verwerken van sollicitaties, voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacy-verklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier.

 

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 

        • IP-adres;
        • cookies.

 

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één
van de hierboven genoemde doelen.

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 

        • voor- en achternaam;
        • e-mailadres;
        • adres;
        • telefoonnummer.

 

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

        • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
        • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

 

4. De volgende typen cookies worden gebruikt:

 

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus
en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins
onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben uw
persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang
tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het
ondersteunen van de website.

 

6. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende
rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 

        • Recht op inzage;
        • Recht op verbetering/aanvulling;
        • Recht op verwijdering;
        • Recht op het beperken van de verwerking;
        • Recht op overdraagbaarheid;
        • Recht op bezwaar tegen verwerking.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden
ingediend bij SDK Vastgoed, te bereiken via privacy@sdkvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee
te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.


Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een
belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna
zullen we een passende reactie sturen.

 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen,
kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het
recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen

bij de rechtbank.

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 

 

        • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
        • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
        • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
        • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst

om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

van onze bezoekers.

 

8. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

9. Cookies
Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later
moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die
hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

 

10. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van
derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan
met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van
deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met
haar persoonsgegevens omgaan.

 

11. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte
bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 09-05-2018.

 

12. Contact/vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met privacy@sdkvastgoed.nl.