Wiele

Eindhoven

Wiele is een groenstedelijke ontwikkeling met een parkachtige woonomgeving, waar bestaand en nieuw groen alle ruimte krijgt. Hier komen in totaal 139 woningen.

De groene ruimte rondom de bebouwing is grotendeels autovrij. De bebouwing is bereikbaar via paden die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Traditionele straten zijn alleen aanwezig voor het ontsluiten van parkeren via de achterzijden. In plan Wiele is daardoor alle ruimte aanwezig voor fietsen, wandelen en voor smart mobility, met een belangrijke rol voor de (elektrische) deelauto.

De beplanting en in het bijzonder de vele volwassen bomen met omvangrijke en schaduwrijke kronen dragen bij aan het beperken van hittestress. Groene daken zorgen voor verkoeling in de zomer en hebben een extra isolerende werking in de wintermaanden. Waterberging vindt zo veel mogelijk plaats op de platte (groene) daken van de woningen en onder de open bestrating. 

Wiele draagt door haar autoluwe opzet, groene karakter en haar vele mogelijkheden tot ontmoeten en bewegen bij aan een gezonde verstedelijking.

Projectdetails

Status
Gerealiseerd
Planning voltooiing
2023
Oppervlakte
12.662 m² (BVO)
Typologie
Wonen
Eenheden
93
Ontwikkelaar
SDK Vastgoed B.V.
Opdrachtgever
SDK Vastgoed B.V.
Architect
Studio Space, INBO