Brainport Smart District

Helmond

Wonen in een ‘living lab’, met ruimte om te dromen.

© Plomp

Door data en technologie in dienst van de mens te stellen, ontstaat een leefomgeving waarin bewoners meer ruimte hebben om hun woondromen waar te maken. Zo wordt het welzijn van bewoners op experimentele wijze verhoogd. Dat is het idee achter Brainport Smart District Helmond (BSD): een ‘living lab’ met ruimte voor een betekenisvoller, gezonder en aangenamer leven. Waarbij onafhankelijkheid key is. Perfect aansluitend bij de ambitie van de gemeente Helmond om de slimste wijk van de wereld te realiseren.

Betrokken vanaf de ontwerpfase

Stichting Brainport Smart District koos voor het innovatieve initiatief van UNSense. Dit architectuur-technologie-bedrijf benaderde VolkerWessels, waarna SDK Vastgoed – samen met VW Telecom – de haalbaarheid van het plan toetste op zowel economisch, juridisch en technologisch vlak. Met deze resultaten kan straks het ontwerptraject gestart worden. Een traject, waarbij toekomstige bewoners van meet af aan worden betrokken.

Onafhankelijk, efficiënt en duurzaam

In Brainport Smart District wordt onderzocht hoe technologie kan worden ingezet, om basisvoorzieningen niet alleen efficiënter en duurzamer te maken, maar ook goedkoper. Zodat tijd, geld en energie worden bespaard. Tegelijkertijd worden urgente kwesties als klimaatverandering, verstedelijking, gebrek aan sociale cohesie, veiligheid en duurzame mobiliteit aangepakt. Door samen data te delen, wordt er gezamenlijk geprofiteerd. Meer zelfbeschikking en zelfredzaamheid, terwijl bewoners volledige zeggenschap over hun data behouden.

© Plomp
© Plomp

Toekomstbestendige zelfbeschikking

De slimste wijk van de wereld wordt zelfvoorzienend qua energieopwekking en voedselproductie, toekomstbestendig qua watermanagement en grensverleggend qua mobiliteit. Daarnaast zorgt de gemeenschappelijkheid van de smart city-diensten voor een betere sociale cohesie, een vermindering van eenzaamheid en een verhoogde participatie. Zo ontstaat een leefomgeving waarin mensen autonoom en zelfstandig wonen, met een duidelijke focus op gezamenlijkheid en zingeving.

Gebiedsdetails

Locatie
Helmond
Status
In ontwikkeling
Planning voltooiing
Nog niet bekend
Oppervlakte
Nog niet bekend
Woonruimte
100 eenheden
Betrokken partijen
VW Telecom, UNSense, SDK Vastgoed B.V.

Meer weten over dit gebied?