ORGANISATIE

Markt en segmentatie

 

Informatie

Informatie Terug naar boven

Wat kan er op de locatie? En wat zijn de wensen?

 

Het ontwikkelen van een project is altijd weloverwogen. Bij SDK Vastgoed baseren we onze keuzes op twee belangrijke peilers: Wat zijn de mogelijkheden op deze locatie? En wat wil de klant? Het huidige landschap en haar structuur vormt steeds de basis voor het stedenbouwkundig plan. Onze kwaliteiten gekoppeld aan een zorgvuldig ontworpen stedenbouwkundig plan, architectuur en typologie, bepalen in grote mate het succes van een woonconcept. Zodra een locatie is gekozen voor de ontwikkeling én realisatie van een woonplan, is de volgende stap het onderzoeken van de markt. Welke behoeften zijn er plaatselijk? Welke verplichtingen liggen er regionaal? Hoe is de aantrekkingskracht van de betreffende locatie? Hoe ziet de gewenste segmentatie eruit? Zo ontwikkelen we een basisconcept waarin de eindgebruiker zich helemaal thuis zal voelen.

Maatwerk
Onze ervaring en kwaliteiten komen het best tot hun recht vanaf het prilste begin van projectontwikkeling. Belangrijk is dat elk nieuw plan de omgeving moet stimuleren en inspireren. Het moet passen bij de bestaande architectuur, of juist niet en aansluiten bij de omgeving. Tegelijk moet een nieuwe oplossing niet 'meer van hetzelfde' zijn. Maar juist eigentijds en geheel voldoen aan de wensen en eisen van nu. SDK Vastgoed zoekt naar de juiste balans tussen vernieuwend en vertrouwd. We houden niet van standaardoplossingen, maar zoeken naar een maatwerkoplossing waardoor de woonomgeving extra inspirerend wordt.