5 november 2021

Wiele, de groene leefomgeving van morgen, nu in verkoop

In Wiele heeft iedereen een eigen reden om in deze wijk te willen wonen. Het aspect ‘’een groene leefomgeving’’ zal ongetwijfeld de hoofdreden zijn. Natuurlijk in de stad, dat omschrijft Wiele. Je vindt hier, rust, veiligheid, natuur en ruimte.

De groene ruimte rondom de bebouwing is grotendeels autovrij. De bebouwing is bereikbaar via paden die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Traditionele straten zijn alleen aanwezig voor het ontsluiten van parkeren via de achterzijden. In plan Wiele is daardoor alle ruimte aanwezig voor fietsen, wandelen en voor smart mobility, met een belangrijke rol voor de (elektrische) deelauto.

De beplanting en in het bijzonder de vele volwassen bomen met omvangrijke en schaduwrijke kronen dragen bij aan het beperken van hittestress. Groene daken zorgen voor verkoeling in de zomer en hebben een extra isolerende werking in de wintermaanden. Waterberging vindt zo veel mogelijk plaats op de platte (groene) daken van de woningen en onder de open bestrating.

Wiele draagt door haar autoluwe opzet, groene karakter en haar vele mogelijkheden tot ontmoeten en bewegen bij aan een gezonde verstedelijking.
Er komen in totaal 139 woningen en de planning van voltooiing staat gepland in 2023.

Meer informatie of inschrijven? Kijk op woneninwiele.nl