12 juni 2024

Gemeenteraad Eindhoven geeft groen licht voor uitbreiding Brainport Industries Campus Cluster 2

De gemeenteraad van Eindhoven heeft officieel het bestemmingsplan vastgesteld voor het tweede cluster van Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Dit besluit markeert het startschot voor de verdere uitbreiding van deze innovatieve campus, die een sleutelrol speelt in de ontwikkeling van de hoogwaardige maakindustrie in de Brainport regio.

Afstemming met betrokkenen en omwonenden


Het bestemmingsplan is tot stand gekomen na een succesvol en intensief samenwerkingsproces tussen SDK Vastgoed (namens VOF BIC) als risicodragende ontwikkelende partij, de gemeente Eindhoven en diverse partners. Tijdens deze periode is er intensief gecommuniceerd en samengewerkt met alle betrokkenen, waaronder belangenorganisaties, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving. Deze dialoog heeft geresulteerd in een plan dat breed gedragen wordt.

Een gezonde en groene omgeving


“We zijn bijzonder trots op het vervolg van het succes van het eerste cluster, waarbij techniek en innovatie zijn geïntegreerd in kwalitatief groen en natuur,” zegt Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed. Het streven naar behoud en versterking van natuur draagt bij aan het doel om een gezonde werkomgeving voor iedereen te creëren. Een schone, bio diverse en klimaat adaptieve omgeving, die een gezonde levensstijl bevordert en sociale interactie mogelijk maakt en stimuleert. Deze geïntegreerde aanpak vormt de basis voor een duurzame en gezonde werkomgeving.

Campus voor hoogwaardige maakindustrie


BIC is hét gezicht van de hoogwaardige maakindustrie. Het is een internationale campus in het hart van Brainport Eindhoven waar toptechnologie, onderwijs, overheid en hoogwaardige faciliteiten samenwerken, leren en innoveren onder één dak. De campus is enerzijds ontwikkeld om de efficiëntie in productieprocessen te vergroten en samenwerking binnen het ecosysteem te bevorderen. Anderzijds heeft de campus ook een magneetwerking op nieuw talent door de aanwezigheid van vooraanstaande opleidingsinstituten. Een leven lang leren wordt hier in de praktijk gebracht en bevorderd. Het innovatieprogramma van BIC is ontwikkeld om startups en scale-ups te ondersteunen in hun ontwikkeling.

BIC Cluster 1 en 2 vormen samen de Brainport Industries Campus, de campus voor de hoogwaardige maakindustrie. Met de ontwikkeling en realisatie van BIC Cluster 2 wordt het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven de komende jaren verder versterkt.