11 maart 2019

Stadsdeel Stratum krijgt een nieuwe buurt

Stadsdeel Stratum krijgt er een nieuwe buurt bij. SDK Vastgoed (VolkerWessels) en Sint Trudo hebben een nieuw plan ontwikkeld voor het grondstuk waar vroeger de Tivolikerk stond. Het grondstuk met daarop de kerktoren heeft de afgelopen tien jaar braak gelegen. De conditie van kerktoren is in die tijd erg verslechterd. Door de zwakke constructieve opbouw van de toren, de zeer slechte bouwkundige staat als gevolg van een tweetal branden en het ingezakte grondpakket waardoor de kerktoren nu scheef staat, maakt dat de veiligheid rondom de kerktoren niet meer gegarandeerd kan worden. Een verantwoorde, bruikbare en vooral veilige inpassing is onmogelijk.

Oplettende buurtbewoners hebben de afgelopen maanden al enkele keren hoogwerkers en hijskranen bij de kerktoren gezien. De machines waren nodig voor de controle of er geen asbest in de kerktoren zit en of de kerktoren niet als winterverblijfplaats door vleermuizen wordt gebruikt. Zowel asbest als vleermuizen zijn niet in de kerktoren aangetroffen. De onveilige situatie rondom de kerktoren, aangevuld met de conclusies van de verrichte onderzoeken, maakt dat het slopen van de kerktoren op korte termijn mogelijk en noodzakelijk is.

Sloop van de kerktoren biedt kansen voor een mooi nieuw plan met oog voor de historie van de plek. Samen met het architectenbureau Diederen Dirrix hebben SDK Vastgoed en Sint Trudo een nieuw plan ontwikkeld. De opzet van het plan is in goed overleg met de gemeente Eindhoven tot stand gekomen. De gekozen stedenbouwkundige opzet geeft de hoek van de Heezerweg en Rector Baptistlaan, met een fraai vormgegeven gestapeld volume, een nieuw stedenbouwkundig referentiepunt. Hierdoor krijgt het de gewenste stedelijke allure, sluit het aan bij de schaal en maat van de wijk, en benadrukt het de vroegere invulling.

Die link/relatie naar de vroegere bebouwing is terug te zien in de stedenbouwkundige opzet van het nieuwe plan. Zo refereert het appartementenblok en het achterliggende woonerf aan de vroegere kerkvorm. Het noordelijk gelegen woonhof en de nieuwe woningen langs de Heezerweg refereren aan de vorm van de vroegere gaard en pastorie. Het terugbrengen van veel groen in het plan was een belangrijke eis ten behoeve van de kwaliteit en referentie aan de gaard.

Het plan bestaat uit 36 eengezinswoningen en ongeveer 25 appartementen. Het merendeel van de woningen valt in het sociale- en middensegment (koop en huur). Het plan voldoet hiermee aan de voorwaarden van het Bouwoffensief van de gemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven wil met het Bouwoffensief versneld woningbouwplannen behandelen die aan dit criterium voldoen. De gemeente geeft op die manier prioriteit aan de nieuwbouw van woningen waaraan in Eindhoven een groot tekort bestaat.

Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. In die periode zullen SDK Vastgoed en Sint Trudo samen met de gemeente Eindhoven ook inhoud geven aan de te doorlopen planprocedures.