14 juli 2022

SDK Vastgoed neemt eerste kavels in erfpacht voor MICS

De gemeente Schiedam geeft de eerste kavels in erfpacht uit voor de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) tekenden donderdag 14 juli hiervoor de erfpachtcontracten. Het gaat om het gebied van circa drie hectare groot aan de Ringersstraat 7-9 en Van Heekstraat 13-15: het ‘Van Heekterrein’. Daarnaast heeft SDK Vastgoed een reserveringsovereenkomst getekend voor kavels in de driehoek tussen De Brauwweg, De Gheynstraat en de Schie.

SDK Vastgoed neemt de programmatische en organisatorische kant van Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) voor zijn rekening. Het beoogde campusterrein is gesitueerd in de ’s-Gravelandsepolder vanaf rijksweg A20 tot aan de Algerastraat, met aan de ene kant de ’s-Gravelandseweg en de andere kant de Schie. De bedoeling is dat in dit gebied  een ecosysteem ontstaat waarbij bedrijven, onderwijs, overheid en bezoekers op het gebied van Mechatronica elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en zodoende kunnen innoveren. Mechatronica is een combinatie van technische disciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en ICT.

Sinds een half jaar bevindt zich  in  ’s-Gravelandsepolder een talentenpool en – in het ONS Gebouw – het Expertise Centrum Precisietechniek, het Living Lab Schiedam en diverse programma’s voor Leven Lang Ontwikkelen. Daarmee zijn de eerste stappen gezet in een triple helix samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

 

Enthousiast over campus

Burgemeester Cor Lamers wijst op de gemeentelijke ambitie om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. “Met het college van B & W hebben we in juni vorig jaar groen licht gegeven aan SDK Vastgoed om de plannen voor een campus uit te werken. In de ’s-Gravelandsepolder bevinden zich verschillende bedrijven die al werkzaam zijn in de mechatronica-sector. Deze bedrijven zijn enthousiast over de campus en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt. De wil is er om dit verder uit te bouwen naar een daadwerkelijke campusomgeving. SDK Vastgoed ziet ook deze kansen in Schiedam.”

Met de uitgifte van grond in erfpacht aan SDK Vastgoed maakt de ‘s-Gravelandsepolder een kwaliteitsslag, stelt wethouder Anouschka Biekman van Vastgoed en Grondbeleid. “Voor het verbeteren van het vastgoed stellen we bij deze gronduitgifte ook de gebruikelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. En met het gemeentelijke Ontwikkelperspectief voor de bedrijventerreinen boven de A20 worden de verblijfskwaliteit en uitstraling van het vastgoed én van de openbare ruimte verbeterd.”

De fysieke transformatie van campusontwikkeling MICS zal een langjarig traject zijn en in diverse fases worden gerealiseerd. . Het contract voor uitgifte van grond in erfpacht aan het Van Heekterrein is de start van deze ontwikkeling.

“De ligging en aanwezigheid van toonaangevende bedrijven in deze regio zijn de bakermat voor de ontwikkeling van deze Campus. Daarnaast is er veel talent beschikbaar door de nabijheid van onderwijsinstellingen. Met onze ervaring op het gebied van campusontwikkeling zien wij hier een kans om het bedrijventerrein te transformeren naar een florerende Campus voor de ondernemers en het talent van morgen. Met deze ondertekening zetten wij hiervoor de eerste stap, aldus Ferdinand Gremmen – directeur SDK Vastgoed.”.