30 juli 2021

Persbericht: Nieuwe woonwijk Smariusterrein weer een stap verder

Het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk op het Smariusterrein is klaar. De gemeente Tilburg en SDK Vastgoed zetten een belangrijke vervolgstap door een vervolgovereenkomst te ondertekenen. Dit stedenbouwkundig plan is de basis voor het definitief ontwerp dat in de komende periode wordt afgerond. Voor de ontwikkeling van het Smariusterrein is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan gaat komend najaar ter inzage. Het bouwrijp maken van het terrein start waarschijnlijk in het voorjaar van 2022, waarna de eerste bouwwerkzaamheden na de zomervakantie van 2022 kunnen starten. 

“Tilburg groeit de komende jaren nog stevig en we hebben als stad een grote opgave in het realiseren van voldoende en ook betaalbare woningen. De ontwikkeling op het Smariusterrein levert hieraan een aanzienlijke bijdrage”, aldus wethouder Bas van der Pol (ruimtelijke ordening): “Het wordt een plek waar vele bestaande en nieuwe Tilburgers zich in de komende jaren gaan thuis voelen. De Kanaalzone vormt zo een aantrekkelijke verbinding tussen de omliggende buurten”.

SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) ontwikkelt namens ontwikkelaar OC Smariuskade BV een plan voor 721 huur- en koopwoningen op het terrein dat grenst aan het Wilhelminakanaal, de Ringbaan-Noord en de Hasseltrotonde. Afgelopen november werden de meest recente plannen gepresenteerd aan de omgeving en de gemeenteraad, waarna het stedenbouwkundig plan is afgerond. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan wordt na de zomervakantie nogmaals aan de omgeving gepresenteerd.

In het gebied komen 581 appartementen, 80 terraswoningen en 60 grondgebonden woningen. Hiervan bestaat 20% uit sociale huur en 10% uit de categorie middenhuur. Veel van de parkeerplaatsen worden ondergronds, waardoor veel meer ruimte ontstaat voor groen en verblijven. 

Mark Janssens (OC Smariuskade BV); “Smariuskade wordt een bijzonder en gedifferentieerd woonmilieu aan het kanaal. Het biedt een differentiatie in woonsferen met de komst van een groen stedelijk woonmilieu, de combinatie van wonen en werken en de kansen voor recreatieve verbindingen. Wij zijn uitermate trots op de uitwerking van dit plan.”

Verkeer

Vanwege de hoeveelheid woningen op het terrein groeit ook de hoeveelheid verkeer. Daarop is de Hasseltrotonde niet berekend. Het is om die reden noodzakelijk om de wegen rond het terrein aan te passen. Er zijn plannen voor een zogenoemde bypass, zodat goede  doorstroming van verkeer gewaarborgd blijft. Ook komt er een aansluiting op de Ringbaan-Noord en de Merwedestraat. De gemeente draagt bij aan de kosten voor deze aanpassingen.