9 juni 2021

Overeenkomst Schiedam en SDK Vastgoed over Campus

Op woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. Drie weken nadat het college van B & W groen licht gaf voor deze ontwikkeling, is de gezamenlijke ambitie op papier vastgelegd. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Cor Lamers en directeur Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen namens gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen. De eerste stap naar de ontwikkeling van de campus is gezet door middel van het sluiten van een grondreserveringsovereenkomst voor de Van Heekstraat 15. In dat kader worden de eerste gesprekken ook gevoerd om verschillende bedrijven en onderwijstrajecten nu al te binden aan de locatie. SDK Vastgoed ontwikkelt het gebied tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20 (42 hectare) voor eigen rekening en risico tot een campusgebied, met als doel: een innovatieve campus waar bedrijven samenwerken, innoveren en verbonden zijn aan verschillende onderwijs- en kennisinstellingen.

Mechatronica

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaal-economische waarde te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zichzelf ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe knoppen en slimme handjes elkaar te vinden.

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft uitgebreideervaring na de ontwikkeling van onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven: “Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door dit in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een campus met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent met een positieve werkomgeving”. Samen met verschillende onderwijs– en kennisinstellingen, Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling.

SchieDistrict

De gemeente heeft vanuit haar publieke rol de organisatie SchieDistrict opgezet. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam vanuit haar publieke rol dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam  aan te trekken en te behouden, worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven.