5 februari 2016

Omgevingsvergunning Clarissenhof onherroepelijk

De bezwaarperiode inzake de omgevingsvergunning van Clarissenhof te Tilburg is afgelopen week verstreken. Dit betekent dat deze omgevingsvergunning nu onherroepelijk is geworden. Het terrein staat inmiddels in de hekken en de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn gestart. Momenteel wordt er nog een voormalige loods van Nedtrain gesloopt. Daarnaast wordt het terrein bouwrijp gemaakt, waarna de bouw van deze karakteristieke buurt met 339 woningen dit voorjaar kan starten.

Voor meer informatie over Clarissenhof: www.clarissenhof.com.