17 november 2017

Intentieverklaring slim energienet Roermond getekend

Als één van de betrokken partijen heeft Jazz City een intentieverklaring ondertekend voor het realiseren van een energienet in Roermond. Dit slimme energienet is een belangrijke factor in het behalen van de ambitieuze doelstelling van de gemeente Roermond om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte (Smurfit Kappa Roermond) en potentiële afnemers (waaronder Jazz City) hebben de intentieverklaring ondertekend, waarmee de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving wordt onderzocht. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

Lees het hele artikel op de website van de gemeente Roermond.

de ambitieuze ondertekenaars van de intentieverklaring
© gemeente Roermond