31 januari 2018

Innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ trapt af

Op vrijdag 26 januari vond in het Conference Center op de High Tech Campus in Eindhoven de kick-off plaats van het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’. Nadat Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Bert Pauli in het auditorium het officiële startsein had gegeven, was het de beurt aan de bedrijven en projectleiders van de innovatieprojecten. Door middel van korte pitches zijn de ambities, activiteiten en faciliteiten toegelicht die via deze unieke samenwerking worden gerealiseerd, met als landingsplaats de Brainport Industries Campus.

Het innovatieprogramma heeft als doel om slimme innovatie- en productiefaciliteiten te ontwikkelen, gebruikmakend van én toegespitst op de nieuwste technologieën, en deze toegankelijk te maken voor de gehele sector. Een versnelde overgang naar een ‘slimme industrie’ wordt zo gerealiseerd door samenwerking in de hightech waardeketen.
Het programma bestaat uit zeven projecten gericht op de thema’s robottechnieken, digitale informatie-uitwisseling, multi-materiaal 3D-printen, industrieel metaalprinten, hightech software, techniek-vakopleidingen en geavanceerde productielogistiek. Bij het programma zijn in totaal zo’n 75 bedrijven en zes onderwijs- en kennisinstellingen aangesloten.

Provincie Noord-Brabant werkt samen met Brainport Industries aan het innovatieprogramma. Gedeputeerde Bert Pauli, die van John Blankendaal, Managing Director van Brainport Industries, de symbolische sleutel tot de innovatiefaciliteiten overhandigd kreeg: “Bedrijven, kennisinstellingen en overheid bundelen met de Brainport Industries Campus hun krachten om de nieuwste kennis en technieken versneld toe te kunnen passen in de maakindustrie. Dit is een belangrijke aanvulling op de krachtige samenwerking in de hightechsector, die van groot belang is voor de innovatiekracht en concurrentiepositie van Brabant. Alle betrokken partijen hebben hun nek uitgestoken om dit mogelijk te maken. De provincie waardeert dat en draagt bij door te delen in het financiële risico van de zeven projecten.

John Blankendaal van Brainport Industries, als ecosysteem van hightech toeleveranciers betrokken bij vrijwel alle projecten en veelal verantwoordelijk voor de coördinatie: “Dit programma is mede dankzij het vooruitstrevende innovatiebeleid van de provincie Noord-Brabant tot stand gekomen. We zijn erg blij dat we onze actie agenda voor Mens, Technologie, Markt en Samenwerking hiermee een flinke impuls kunnen geven en zo de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse hightech toeleverketen te helpen verstevigen, samen met een groot aantal bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. Rode draad is het met elkaar optrekken en de innovaties ook implementeren, zowel op de locatie als ver daarbuiten. Dat blijft mensenwerk en deze integrale aanpak, de projecten en faciliteiten op een unieke locatie bij elkaar gebracht, gaat daar zeker aan bijdragen.

De faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus (BIC). BIC is een campusontwikkeling van bijna 200 hectare in Eindhoven Noord West. De campus wordt gerealiseerd aan de A2, dichtbij Eindhoven Airport en het Beatrixkanaal en maakt onderdeel uit van het Brainport Park. De locatie bestaat uit ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven in de toelever- en maakindustrie, waar de gehele supply chain is vertegenwoordigd en is daarnaast een nieuw parkgebied voor de regio Eindhoven.

BIC is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Brainport Industries, de provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en SDK Vastgoed. Het hart van BIC wordt gevormd door het glazen Atrium, een faciliteit met hoogwaardige gedeelde voorzieningen, zoals horeca, technologie showrooms, flexibele productieruimtes en paviljoens voor innovatie, onderwijs en ontwikkeling. Dit Atrium zal, samen met het innovatieprogramma, dienen als ‘cement’ tussen de vele bedrijven en kennisinstellingen die betrokken zijn bij BIC als huurder, dienstverlener en/of samenwerken in een van de innovatieprojecten.