9 november 2022

Groen licht voor de 2e Fabriek voor de Toekomst!

Vandaag, woensdag 9 november hebben wethouder Stijn Steenbakkers van Gemeente Eindhoven en Ferdinand Gremmen en Niels Dusee van SDK Vastgoed de anterieure overeenkomst voor de uitvoering van fase 2 ondertekend. Een feestelijk moment en een verdere grote stap in de richting van de kennis en innovatie van morgen.

Foto: Bram Saeys; Ondertekening BIC II in BIC 9-11-2022 door wethouder Stijn Steenbakkers, Ferdinand Gemmen, (SDK) en Niels Dusee (SDK). Brainport Industries Campus; Welcome to the factory of the future. Gemeente Eindhoven

Forse uitbreiding voor Brainport Industries Campus

225.000 m2 extra voor hightech leren en werken in groene omgeving.

Na de opening van BIC 1 in 2019, gaat de ontwikkeling van de Brainport Industries Campus (BIC) een volgende fase in. De behoefte aan vestigingslocaties voor zowel de hightech maakindustrie als onderwijsinstellingen groeit. Om onder andere in deze behoefte te voorzien start BIC met de uitvoering van fase 2. Gemeente Eindhoven en VOF BIC hebben woensdag 9 november 2022 de overeenkomst getekend en het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Naar verwachting start de bouw in 2025.

 

De tweede innovatieve campus, ook BIC 2 genaamd, is het epicentrum van de hightech maakindustrie. Het gaat verder in op het campusconcept van gezamenlijk innoveren, hoogwaardige en gedeelde faciliteiten, toptechnologie, ondernemerschap, leren en ontmoeten op nationaal en internationaal niveau. BIC 1 en BIC 2 in Eindhoven Noordwest ligt vlakbij Eindhoven Airport in een inspirerende groene en duurzame omgeving. De campus levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de Brainportregio.

Openbare ruimte, groen en duurzaamheid

 

De gemeente Eindhoven en VOF BIC (zijnde SDK Vastgoed en MAJA) hebben op 9 november 2022 de anterieure overeenkomst voor fase 2 en het voorlopig ontwerp van BIC 2 gepresenteerd. Namens VOF BIC treedt, net als bij BIC 1, SDK Vastgoed (VolkerWessels) op als gedelegeerd campus-/gebiedsontwikkelaar. Onderdeel van de anterieure overeenkomst zijn de ruimtelijke kaders die door betrokken partijen zijn vastgesteld en meegegeven voor het verdere ontwerp voor BIC 2. Daarnaast bevat de overeenkomst ook afspraken over het huidige en eventueel toekomstige eigendom van BIC 2. Uniek is de afspraak om de gronden in erfpacht uit te geven waardoor het publiek, Brainportbelang wordt geborgd. De gemeente heeft een niet exclusieve optie tot koop.

Natuur, groen, duurzaamheid en openbare ruimte zijn belangrijke uitgangspunten voor het totale BIC-campusconcept. Het voorlopig ontwerp van BIC 2 kenmerkt zich door stripes, als verspringingen in het gebouw. Dit ontwerp is uiteengezet op basis van het lineaire productieproces van een fabriek. Door deze manier van ontwerpen reageert het gebouw met minimale impact op de beschermde natuur wat in het gebied aanwezig is.

Om de slimste regio te zijn en te blijven moet je flexibel zijn in deze veranderde wereld. Door innovatieve oplossingen en met vernieuwing te komen, creëer je een uniek klimaat die de concurrentie en innovatiekracht van de bedrijven versterkt. Alleen als je de gebruiker echt begrijpt, kun je het succes duurzaam doorzetten”, aldus Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed B.V.

Doorbouwen aan internationale campus

“Dit is een belangrijke en historische dag. Voor zowel de bedrijven in de hightech maakindustrie in Brainport Eindhoven als voor alle werknemers en jongeren die slimme dingen willen bedenken én realiseren om de wereld een beetje mooier en beter te maken. Met de uitbreiding van de Brainport Industries Campus bouwen we niet alleen aan de duurzame economische groei van de regio, maar ook aan het talent van de toekomst. Op de 225.000 m2 die wordt toegevoegd komt het bedrijfsleven en onderwijs samen onder één dak om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Ik ben trots dat we kunnen doorbouwen aan deze internationale campus. Want onze stad en regio heeft de verantwoordelijkheid om een verschil te maken op belangrijke wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, digitalisering en gezondheid”, aldus wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport, economie en gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest).

Vervolgproces

Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden verder besproken met stakeholders uit het gebied. Ook zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor belanghebbenden. Daarna volgt het uitwerken van het definitief ontwerp en start de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Hierop volgend zal de bouw naar verwachting starten in 2025.

Campus Ontwikkelingsorganisatie Brainport Industries campus

Om de ambities op BIC 2 vorm te geven, is vorig jaar al besloten tot de oprichting van een Campus Ontwikkelingsorganisatie (COO BIC). Deze organisatie, die bestaat uit provincie, gemeente en VOF BIC, richt zich op het nog verder waarborgen en uitbreiden van de ambities op het gebied van samenwerking, programma, leadgeneratie en duurzaamheid van BIC. Inmiddels zijn twee kwartiermakers hiermee aan de slag gegaan. De formele oprichting van de stichting  is voorzien in 2023.

Brainport Industries Campus

BIC is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. Elk gebouw biedt faciliteiten waarvan meerdere partijen gebruik kunnen maken. De inrichting kan eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoefte van de gebruikers. BIC faciliteert haar gebruikers optimaal in samenwerking aan nieuwe productietechnieken. De campus is bovendien bedoeld om aan (internationale) bezoekers te tonen wat de maakindustrie in de Brainportregio te bieden heeft.

Brainport Industries Campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd. BIC 1 is 100.000 m2,  BIC 2 is 225.000 m2. Brainport Industries Campus is een ontwikkeling en realisatie van SDK Vastgoed (VolkerWessels) en is een samenwerking met overheden en de industrie. Meer informatie op www.brainportindustriescampus.com.