19 april 2017

Eerste concept vlekkenplan Roerdelta Fase 2 gereed

Op dinsdag 11 april jongstleden vond de derde burgerparticipatieavond voor Fase 2 van Roerdelta plaats. Het was een geslaagde avond en het eerste concept vlekkenplan is gereed. De invulling voor de tweede fase van Roerdelta komt hierdoor weer een stapje dichterbij!

Op dinsdag 2 mei is alweer de vierde en laatste avond met omwonenden gepland, waarna op 16 mei een terugkoppeling aan de gehele stad plaatsvindt.