1 februari 2016

Eén nieuwe energieneutrale woning per dag in Brandevoort

Op de plek waar voorheen ‘De Loods’ aan Brandevoort 4 stond, verschijnt op dit moment één nieuwe woning per dag. En niet zomaar een woning, maar een volledig energieneutrale woning. Eind maart, begin april zijn alle 24 woningen gereed en worden ze instapklaar, inclusief aangelegde tuinen opgeleverd.

Morgen Wonen

De woningen (vrije huur sector) zijn ontwikkeld door SDK Vastgoed op basis van het VolkerWessels MorgenWonen-concept . Bij deze nieuwe bouwstandaard worden woningen in een hele korte bouwtijd in elkaar gezet met plug-and-play bouwdelen. Het resultaat: duurzame woningen van hoge kwaliteit, onderhoudsarm en een 0 op de energienota.

Versnellen op duurzaamheid

De woningen zijn een sprekend voorbeeld van hoe Helmond letterlijk en figuurlijk wil versnellen op het gebied van duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal: de energie wordt bijvoorbeeld geleverd door zonnepanelen op één zijde (zonzijde) van het dak te plaatsen. Daarom krijgen deze woningen antracietgrijze dakpannen in plaats van de rode, die bij de andere woningen in het deelgebied Brand zijn toegepast. Ook het materiaalgebruik in de rest van de huizen wijkt op onderdelen af: zo wordt er onder andere gebruikgemaakt van duurzame kunststof kozijnen. Wethouder Paul Smeulders van duurzaamheid: “Als we onze doelstelling – Helmond klimaatneutraal in 2035 – willen realiseren, moeten we de dingen anders gaan doen. Dit pilotproject is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Hier is écht nagedacht over hoe we kunnen versnellen. En wat daar dus ook bij hoort: creatief kijken naar de mogelijkheden die regels – zoals in dit geval het beeldkwaliteitsplan – bieden. Het is mooi om te zien dat partijen die handschoen ook echt oppakken.” Niet eerder is voorgekomen dat het ontwikkelen van de woningen, het bouwrijp maken van het gebied én het bouwen binnen een half jaar wordt gerealiseerd. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente.

Officieel moment

Een duurzaam en innovatief project zoals dit komt niet elke dag voorbij. Daarom worden de woningen op donderdag 25 februari om 16.15 uur, in het bijzijn van wethouders Stienen en Smeulders en ontwikkelaar SDK Vastgoed, feestelijk gepresenteerd aan belanghebbenden en de pers.