28 oktober 2023

Een bijzonder moment voor het Ketelhuis in de Spoorzone!

Rondom het Ketelhuis zijn vanaf het voorjaar al veel sloopwerkzaamheden verricht. De sloop is inmiddels afgerond. Op vrijdag 27 oktober is samen met alle toekomstige bewoners de officiële start van de bouw gevierd, door het in stijl plaatsen van een unieke graffiti op de monumentale gevel. Gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) is trots op de verwezenlijking van dit bijzondere project, waarbij verleden en heden samenkomen, in de bruisende Spoorzone van Tilburg.

SDK Vastgoed / Start Bouw Ketelhuis

De toekomstige bewoners, aannemer Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en andere betrokkenen waren getuigen van het plaatsen van de graffiti, welke nu op de bestaande en inmiddels monumentale gevel van het voormalige Ketelhuis van de NS-werkplaatsen prijkt. Deze gevel blijft in de nieuwe situatie in rauwe vorm behouden en staat symbool voor het verleden van het gebied. Boven op het oorspronkelijke gebouw wordt een modern volume met daarin 48 appartementen toegevoegd. Aan de Atelierstraat worden in losstaand volume nog eens 14 studio’s/atelierwoningen gerealiseerd.

“De ontwikkeling van het Ketelhuis is de volgende stap in de transformatie van de Spoorzone. Ik ben ontzettend trots dat we met het Ketelhuis hoognodige woningbouw kunnen combineren met het in stand houden van historisch erfgoed!” aldus Bas van der Pol, wethouder gemeente Tilburg.

Het Ketelhuis wordt één van de beeldbepalende projecten binnen de Spoorzone. Een heerlijke plek om te wonen met een horecagelegenheid op de begane grond ter ontspanning.

“In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier aan de ontwikkeling van dit project gewerkt. In het verleden passeerden al diverse ontwerpen de revue, maar we zijn blij dat we aan de hand van dit ontwerp nu daadwerkelijk met de bouw zijn gestart. Tevens zijn we trots dat we in deze tijd van grote vraag op de woningmarkt door een intensieve samenwerking met onze partners, omwonenden en gemeente, maar zeer zeker ook met de kopers van het Ketelhuis, 62 appartementen voor de startende doelgroep kunnen toevoegen binnen de gemeente Tilburg”, aldus Mark Janssens, ontwikkelingsmanager SDK Vastgoed.

In het Ketelhuis zelf is inmiddels de begane grondvloer gelegd en zijn de eerste wanden van de atelierwoningen geplaatst. De kraan staat op zijn plek en het bouwproces loopt volgens schema. Aannemer Van de Ven Bouw en Ontwikkeling ziet met veel vertrouwen de verdere opbouw tegemoet. Volgens planning wordt het Ketelhuis In 4e kwartaal van 2024 volledig opgeleverd.

Achtergrondinformatie

Spoorzone

De Spoorzone vormt de verbinding tussen het noorden en het zuiden van het spoor. Een vitale leefomgeving met een duidelijke eigen identiteit, verweven met de rest van de stad, waar je het oorspronkelijke en ongepolijste karakter van deze voormalige NS-werkplaats nog overal voelt. Oud en jong worden hier letterlijk verbonden; de nieuwbouw sluit naadloos aan bij het industriële verleden. Historisch erfgoed transformeert tot een jonge, hippe en onconventionele plek.

Ketelhuis

Het Ketelhuis was een technisch bouwwerk voor de verwarming van de oude NS-werkplaats. Eigenlijk vormde het Ketelhuis ‘de verwarmingsketel’ van het hele gebied. Grote, kolengestookte – en later gasgestookte – ketels creëerden enorme warmte die door grote stoomleidingen over de werkplaats werd getransporteerd. Na de verhuizing van de NS-werkplaats kwam deze functie te vervallen.

Het ontwerp

Het concept past perfect bij de nieuwe invulling van de Spoorzone, een historische laag met daarop een nieuw volume met een industrieel karakter. Een logisch ritme van gevelelementen verwijst naar de ingenieurslogica passend bij dit voormalige industriegebied. Deze opbouw boven het Ketelhuis is geïnspireerd door de vuurkasten van de oude ketels in het gebouw.

“Met de nieuwe cassettegevel verwijzen we naar de oude ketels. Door deze overduidelijk in het zicht te monteren, creëren we een vergelijkbaar beeld en blijk van robuustheid. De opbouw wordt gescheiden door een tussenlaag die ervoor zorgt dat de oudbouw van het Ketelhuis op zichzelf blijft staan en de nieuwbouw met appartementen loskomt van zijn plint. Daardoor ontstaat er een mooie geleding tussen het oorspronkelijke gebouw en de nieuw te realiseren opbouw daarboven”, aldus architect Bram van de Sanden van Buro013.

De atelierwoningen aan de noordoostelijke zijde bestaan uit studioappartementen. Tussen het Ketelhuis en de atelierwoningen is aan de noordzijde ruimte gemaakt voor een passage. Hier ontstaat een interessante openbare ruimte met onder meer een terrasfunctie voor het Ketelhuis.

Bouw en oplevering

De verkoop van de woningen verloopt voorspoedig. De oplevering is samen met de appartementen van Ketelhuis in het 4e kwartaal gepland. Er zijn nog enkele appartementen te koop. Meer informatie op www.ketelhuisspoorzone.nl