9 juni 2020

Doorontwikkeling BIC “één van de kernprojecten voor de economie van de toekomst”

BIC1 is voor bijna 80% verhuurd; hoog tijd dus om concrete stappen te gaan zetten voor BIC2, het tweede gebouwencomplex van Brainport Industries Campus, dat drie keer zo groot moet worden als zijn oudere broer. De gemeente Eindhoven noemt de doorontwikkeling van BIC “één van de kernprojecten voor de economie van de toekomst”. Om die reden vragen burgemeester en wethouders de Eindhovense gemeenteraad om nog dit jaar de vervolgstappen in te vullen. Daarbij zouden zowel de lessen van BIC1 als de nieuwe economische behoeften moeten worden meegenomen.

“Brainport Industries Campus (BIC) is dé campus voor de toeleverende bedrijven in kennisintensieve maakindustrie”, zegt verantwoordelijk wethouder Stijn Steenbakkers. “Hier bundelen zij hun krachten om zelfstandig en beter zichtbaar hun nationale en internationale positie te versterken in een aantrekkelijke, inspirerende werkomgeving. De realisatie van BIC is wezenlijk voor de versterking van het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Cluster 1 is nagenoeg gereed, en we kunnen stellen dat het concept werkt: de kennisintensieve maakindustrie en onderwijsinstellingen onder één dak, waarin samen leren, werken en innoveren belangrijk is om de internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken.”

“BIC is belangrijk voor de welvaart, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven”

Ter voorbereiding op de vervolgstappen hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden rond BIC. De conclusies wijzen volgens de gemeente op het belang van een actievere rol van de overheid, betere bereikbaarheid en extra aandacht voor de energievoorziening, circulariteit en een groene omgeving.

“De doorontwikkeling van BIC is belangrijk voor de regionale economie en de propositie van de Brainportregio en daarmee dus voor de welvaart, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van Eindhoven. Daarom is het nodig om een actieve rol te nemen in de doorontwikkeling van BIC”, zegt Steenbakkers. De gemeente wil die rol pakken door actief bij te dragen aan programmering, de algehele propositie, de acquisitiestrategie en de marketing van Brainport Industries Campus. “Niet vastgoedontwikkeling maar ecosysteem-ontwikkeling – inclusief landschappelijke inrichting – dient hierin centraal te staan.” Onderdeel daarvan is een betere afstemming tussen de verschillende campussen in de regio.

Directeur Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed, verantwoordelijk voor BIC, sluit zich daar volledig bij aan. “Sterker nog, dit proces hebben we al ingezet. Een goede positionering van de campussen is in het belang van de hele Brainportregio; wij spelen daar ook een rol in.” Gremmen ziet zelfs binnen Brainport Industries Campus, dat uiteindelijk uit vijf clusters moet bestaan, reden voor afstemming. “Zodat we in elke cluster logische combinaties van bedrijven kunnen krijgen.” Gremmen wijst er wel op dat dit “een proces van vele jaren” is.

Circulariteit

Een van de speerpunten van Brainport Industries Campus is de volledig neutrale energiehuishouding, met veel aandacht voor circulariteit. Zo drong BIC vorig jaar door tot de finale van de Circular Economy Award, een wedstrijd die uiteindelijk door Kleefse Waard werd gewonnen. Volgens de jury van die landelijke wedstrijd heeft BIC op dit vlak grote impact: “Deze nieuwe zelfvoorzienende en energieneutrale campus heeft concrete uitwerkingen van de circulaire economie, zoals focus op modulaire bouw en het gebruik van zonnepanelen. Er is een open werkomgeving met een innovatieve en goede verbinding tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ze zijn gericht op de deeleconomie, hetgeen verder gaat dan normaal: niet alleen vergaderruimtes en catering maar ook testruimtes en productiefaciliteiten.”

Toch zijn er juist op het punt van circulariteit nog stappen te zetten, stellen gemeente en BIC samen vast. “Er zijn grote successen geboekt op dit thema bij BIC1”, zegt Steenbakkers. “Zoals de aanpasbaarheid van het gebouw naar behoefte van gebruikers, transitie van verspanen naar 3D printen, het delen van faciliteiten en het verwijderen van afvalstoffen uit proceswater.” Maar er zijn ook ambities niet behaald, “met name op gebouwniveau en op energie.”

Corona

Steenbakkers ziet in de Coronacrisis een extra aanleiding om het Rijk te wijzen op het belang van deze regio. “Deze regio, die vooroploopt als het gaat om investeringen in innovatie, heeft een ijzersterk ecosysteem. Natuurlijk worden bepaalde onderdelen ook hier hard geraakt, maar als er één regio is die in staat is het land weer uit de crisis te innoveren, dan is het Brainport Eindhoven. Er is dus alle reden voor het Rijk om extra te investeren in zaken als onze voorzieningen en infrastructuur.” Ook Gremmen is optimistisch over de kansen van Brainport in de huidige situatie. “De maakindustrie is divers en natuurlijk zijn er verschillen in de gevolgen van deze crisis tussen verschillende sectoren. Bij KMWE bijvoorbeeld zie je dat de militaire tak booming is, maar de vliegtuigindustrie juist inzakt. Onder aan de streep staan we sterk; ik ben dan ook heel positief over de kansen voor de komende tijd, zowel voor BIC als in het grotere geheel van Brainport Eindhoven.”

Bron: Innovation Origins.com
Foto © Erik Veurink