30 oktober 2018

Dienstverleningsovereenkomst Smariuskade gesloten

De gemeente Tilburg en SDK Vastgoed hebben een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de Tilburgse Smariuiskade. Dit voormalige Smariusterrein ligt al jaren braak, maar kan vanaf 2020 worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld tot een woonwijk met Piushaven-achtige allure.

Een jaar geleden diende SDK Vastgoed (een VolkerWessels-onderneming) een visie in voor het terrein op de hoek van de Ringbaan-Noord en Hasseltrotonde. Een ruim zeven hectare groot terrein, prachtig gelegen aan het water en een goede plek om een mooi groenstedelijk woonmilieu te creĆ«ren. Er wordt nu in workshops met de gemeente gewerkt aan een plan met draagvlak in de omgeving. Hierin wordt ook de natuurlijke verbinding met de Piushaven meegenomen. “We verkennen de mogelijkheden om die met bijvoorbeeld sloepjes bereikbaar te maken,” aldus SDK Vastgoed-directeur Dennis van de Ven.

Ondanks dat het terrein dus al jaren braak ligt, is er volgens de gemeente geen haast met de ontwikkeling, omdat Tilburg op korte termijn al voldoende nieuwe woningen in de planning heeft. Volgens het College van B&W biedt dit vooral ook een kans om in te zetten op iets dat kwaliteit toevoegt aan de stad. Er wordt nagedacht over de vestiging van bijzondere doelgroepen, groenstedelijk wonen, duurzaamheid en welzijn, waarbij nagedacht wordt over de identiteit van het gebied, en hoe ervoor gezorgd kan worden dat bewoners er gezond en gelukkig wonen.

SDK-directeur Van de Ven hoopt medio 2020 te kunnen starten met de bouw. Hiervoor dient het bestemmingsplan nog aangepast te worden.

Bron: Brabants Dagblad
Foto: Google Maps Streetview