3 juli 2017

Bewoners kiezen voor ons Nieuw Bergen-ontwerp!

Vooruitlopend op de keuze van de gemeente Eindhoven hebben de bewoners van De Bergen en de Schrijversbuurt zich onlangs uitgesproken over de drie ingediende plannen voor de herontwikkeling van de Deken van Somerenstraat. We zijn erg trots dat ons plan ‘Nieuw Bergen’ de voorkeur geniet van de bewoners..!

Binnenkort volgt de definitieve uitslag!