15 maart 2018

2e fase Roerdelta Roermond krijgt gezicht aan de Maas

Gemeente Roermond en SDK Vastgoed (werkmaatschappij VolkerWessels) hebben een realisatieovereenkomst getekend voor de tweede en tevens laatste fase van het plan Roerdelta. Met deze ontwikkeling wordt een aantrekkelijke verbinding gecreëerd tussen de Maas en de binnenstad. Daarbij worden de nu nog voor publiek afgesloten oevers toegankelijk gemaakt. De overeenkomst volgt op de succesvolle eerste fase, waar momenteel de laatste woningen worden verkocht. De komende jaren zullen ca. 400 woningen, in diverse typologieën en voor diverse doelgroepen worden gebouwd. Een uniek stuk voormalig industrieel gebied wordt met de ontwikkeling van Roerdelta sinds 2010 veranderd in een fraai en aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied met veel groen, culturele en culinaire voorzieningen en industrieel erfgoed. Eind maart wordt ook stadspark Ackros, onderdeel van de eerste fase Roerdelta, ingezaaid en afgerond.

Wethouder Raja Fick: “Met deze overeenkomst ronden we de ontwikkeling van een prachtige nieuwe wijk aan het water af! Roermond presenteert zich nog meer met het gezicht naar het water. Hier komt alles bij elkaar. Voor de nieuwe bewoners maar ook voor alle Roermondenaren en bezoekers die straks in dit gebied kunnen wandelen, fietsen en van het water gaan genieten. Het gaat om een unieke locatie, zo dicht bij de historische binnenstad. We streven naar een mooie en duurzame ontwikkeling in dit gebied, waar een plek is voor iedere woonwens.”

Ferdinand Gremmen, directeur van SDK Vastgoed: “met de komst van de 2e fase Roerdelta wordt de ontbrekende verbinding gerealiseerd tussen de historische binnenstad en de Maasoevers. Een fantastisch gebied om te leven, te wonen en te verblijven. Een ware aanwinst voor Roermond, haar bewoners en bezoekers.

Burgerparticipatie en Waterschap

Gemeente Roermond en SDK Vastgoed hebben tussen maart en september 2017 samen een participatietraject doorlopen met buurtbewoners. Het uitgangspunt van dit traject: ‘Maak Roerdelta!’. De opgehaalde ideeën, tips en adviezen zijn door de gemeenteraad in ontvangst genomen en vormen de basis voor de ontwikkeling van de tweede fase. Behalve buurtbewoners worden ook toekomstige bewoners van dit hernieuwd stukje Roermond door SDK Vastgoed betrokken in de planvorming. Ze kunnen daarbij meedenken over grootte, typologie en indeling van de woningen en zo maximaal woon- en leefgenot creëren. Met Waterschap Roer en Overmaas is een samenwerking gestart om ervoor te zorgen dat de waterkering langs de Maas op een goede wijze wordt ingepast in de openbare ruimte.