29 februari 2016

24 Supersnelle energieneutrale woningen in Brandevoort

Op de plek waar voorheen 'De Loods' aan Brandevoort 4 stond, staan nu 24 nieuwe woningen. De vrije sector huurwoningen zijn ontwikkeld door SDK Vastgoed in samenwerking met VolkerWessels via het zogenaamde Morgen Wonen-concept. Bij deze nieuwe bouwstandaard worden woningen in een hele korte bouwtijd in elkaar gezet met plug-and-play bouwdelen. Het resultaat: instapklare, duurzame woningen van zeer hoge kwaliteit, onderhoudsarm en een nul op de energiemeter. Belangrijke aanvulling: aan verschijningsvorm en levenscyclus worden géén concessies gedaan.

Beeldkwaliteit versus snelheid

Niet eerder is voorgekomen dat het ontwikkelen van de woningen, het bouwrijp maken van het gebied én het bouwen binnen een half jaar wordt gerealiseerd. Dat vereist een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente. Daarbij is het best bijzonder te noemen dat deze woningen in Brandevoort gebouwd zijn. Brandevoort is een wijk met een prachtige woonomgeving, een bijzondere architectuur en een prima leefklimaat. Daarvoor zijn goede afspraken en heldere regels over die architectuur onmisbaar. Wethouder Stienen van stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting: “Niet elke woning past in Brandevoort. Wat dat betreft ben ik dan ook positief kritisch: ik zou niet willen dat de hele wijk wordt volgebouwd met dezelfde woningen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat deze manier van bouwen – niet in weer en wind, maar onder geconditioneerde omstandigheden – de toekomst heeft.”

Versnellen in duurzame woningbouw

De woningen zijn een sprekend voorbeeld van hoe Helmond letterlijk en figuurlijk wil versnellen op het gebied van duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal: de energie wordt geleverd door zonnepanelen op één zijde (zonzijde) van het dak te plaatsen. Daarom krijgen deze woningen antracietgrijze dakpannen in plaats van de rode, die bij de andere woningen in het deelgebied Brand zijn toegepast. Ook het materiaalgebruik in de rest van de huizen wijkt op onderdelen af: zo wordt er o.a. gebruik gemaakt van duurzame kunststof kozijnen. Wethouder Paul Smeulders van duurzaamheid: “Als we onze doelstelling – Helmond klimaatneutraal in 2035 – willen realiseren, moeten we de dingen anders gaan doen. En wat daar dus ook bij hoort: creatief kijken naar de mogelijkheden die regels, zoals in dit geval het beeldkwaliteitsplan, bieden. Het is mooi om te zien dat partijen die handschoen ook echt oppakken.”

Officieel moment

Een duurzaam en innovatief project zoals dit komt niet elke dag voorbij. Daarom werden de woningen op donderdag 25 februari, in het bijzijn van wethouders Stienen en Smeulders en de beide ontwikkelaars, feestelijk gepresenteerd aan belanghebbenden en de media.