31 januari 2019

140 nieuwe woningen in Drents Dorp

PERSBERICHT

31-01-2019

Bouwversnelling door samenwerking Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente Eindhoven

Woonbedrijf, SDK Vastgoed (VolkerWessels) en gemeente Eindhoven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het gebied in Drents Dorp, omringd door Landgoed De Wielewaal en Strijp-R, te ontwikkelen tot een woongebied. Het plan bestaat uit circa 140 woningen waarvan een derde sociale huurwoningen, een derde middel dure koop- en huurwoningen en een derde duurdere koopwoningen. De verwachting is dat de bouw van de woningen eind 2020 start.

Bouwen naar behoefte

Met het Bouwoffensief wil de gemeente, naast versnelling van de woningbouw, dat er gebouwd wordt waar op dit moment de meeste behoefte aan is: woningen die bereikbaar zijn voor lage middeninkomens, middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen. Met Woonbedrijf en SDK Vastgoed is een woningbouwprogramma samengesteld dat hierop aansluit.

Woonbedrijf bouwt kleine sociale huur appartementen, met een huurprijs onder € 607, voor kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp. SDK Vastgoed bouwt middel dure huurappartementen, die ook bedoeld zijn voor kleine huishoudens, met een huurprijs vanaf € 710 tot maximaal € 825. Dit is de huurprijs van middeldure huurwoningen waar in Eindhoven de meeste behoefte aan is. Met SDK Vastgoed is afgesproken dat deze huurwoningen ten minste 15 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

SDK Vastgoed bouwt ook koopwoningen voor gezinnen. Een klein deel van de koopwoningen heeft een maximale verkoopprijs tot € 345.000 VON. Het overige deel bestaat uit eengezinswoningen in het duurdere segment (boven € 345.000 VON). Deze woningen grenzen aan Landgoed De Wielewaal.

Doorstroming op de woningmarkt

De nieuwe woningen zorgen voor een doorstroming op de Eindhovense woningmarkt. Woonbedrijf en SDK Vastgoed gaan zich hiervoor inspannen. Woonbedrijf wijst de sociale huurwoningen toe aan kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp, zodat doorstroming binnen deze wijk ontstaat.

Kwaliteit en duurzaamheid

In de samenwerkingsovereenkomst staat ook de gezamenlijke doelstelling om het gebied te ontwikkelen tot een buurt waarin groen en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. Deze afspraken worden in het vervolgtraject verder concreet gemaakt.

Informatieavond

Op 14 februari, tussen 19.30 en 21.30 uur, organiseren Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente Eindhoven een inloopavond voor geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen zij de plannen toelichten. De inloopavond wordt gehouden in De Bron, Elburglaan 51.