Ruimte voor morgen

Journal

“Als je de mogelijkheden hebt, dan is het je verantwoordelijkheid om die in te zetten voor een betere toekomst.”

Met bovenstaande gedachte in ons achterhoofd zijn we serieus gaan kijken naar hoe we te werk gaan. Om een betekenisvolle rol te spelen, moet je als gebiedsontwikkelaar ergens van doordrongen zijn: wij hebben juist die verantwoordelijkheid om de toekomst te scheppen voor de generaties van morgen. Lange tijd hebben we een luisterende, dienende rol gespeeld, nu zetten we onze expertise in voor de samenleving om toekomstige uitdagingen proactief aan te gaan.

We moeten onszelf constant durven uitdagen in ons denken en doen, met de leefomgeving als uitgangspunt. Onszelf afvragen of we niet vervallen in gemakzuchtige patronen of professionele tradities. Altijd nagaan of onze plannen bijdragen aan een positieve ontwikkeling voor mens en planeet. Alleen dan schep je de ruimte voor morgen.

Kruisbestuiving

Bij deze nieuwe denkrichting past ook een nieuwe uitstraling, vertelt onze directeur Ferdinand Gremmen: “Ons vak is heel erg veranderd. We waren ooit vastgoedontwikkelaar en werden projectontwikkelaar. Maar dat ligt ook weer achter ons, onze expertise is nu die van gebiedsontwikkelaar. Deze transformatie vraagt om communicatie op een ander niveau en dat is nu vertaald in onze branding.” We blijven SDK Vastgoed, daarom houden we ook ons vertrouwde logo. Maar onze stijl is, met dank aan Edhv – Architects of identity, omgevormd tot een geraffineerde signatuur die draait om de boodschap: ruimte voor morgen. Creative director Remco van de Craats legt uit: “Bij deze boodschap past een beeldcultuur die het leven centraal stelt. Met een groen als intelligente basis en daarnaast frisse, uitdagende accentkleuren. De abstracte beelden inspireren om zelf gestalte te geven aan het fenomeen ‘ruimte’.“

“Het gedachtengoed is belangrijker dan de naam, het gaat om de signatuur van SDK Vastgoed.”

Door onze Brabantse roots zijn we met SDK Vastgoed onderdeel van het immense kennisnetwerk van Eindhoven en de Brainportregio. De meest innovatieve regio van Europa. Daardoor zijn de lijntjes kort en de banden warm. Van ouderwetse data-overdracht tot innovatief vakmanschap. Het DNA van SDK Vastgoed is mede gevormd door de unieke kenmerken van onze omgeving. Door de kruisbestuiving van kennis, techniek en creativiteit zoeken we altijd naar een optimale mix van menselijke maat, materiaal, kapitaal en kennis. Een zoektocht die nooit mag stoppen, want iedere dag brengt nieuwe ontwikkelingen. Ondersteund door ons constant groeiende netwerk van partners, stakeholders, overheden en belangenorganisaties gaan we samen het verschil maken. Het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen én delen.

Butterfly Effect

We hebben onze rol in de samenleving herijkt en gaan laten zien dat gebiedsontwikkeling economisch én maatschappelijk verantwoord kan. Dat doen we door met een vooruitziende blik naar de omgeving en de gebruikers daarvan te kijken. Ferdinand: “Deze drijfveer brengt met zich mee dat je op een ander niveau op de communicatieladder gaat staan. Onze projecten lopen 30 tot 40 jaar, we moeten dus ook een toekomstige consument aanspreken. De uitdaging zit er dus in om contact te krijgen met de uiteindelijke gebruiker van ons gebied. Die moet je kunnen laten aanhaken.”

Niet alleen de impact van een project op de omgeving wordt nauwkeurig bekeken, maar ook welke meerwaarde gecreëerd kan worden. Iedere steen veroorzaakt een rimpeling door de omgeving, wij gebruiken dit Butterfly Effect om die omgeving en haar gebruikers structureel te verbeteren. Met een uitnodiging om mee te denken over hoe we de ruimte voor morgen positief kunnen veranderen. Want huizen en gebouwen zijn maar een middel. En vierkante meters en volumes slechts instrumenten om een gebied als geheel naar een hoger niveau te tillen.

“De ruimte voor morgen is een plek waar herinneringen ontstaan, ideeën tot bloei komen, inspiratie in de lucht hangt en mensen kunnen floreren.”

Inlevingsvermogen

Het streven is de ultieme leefomgeving voor de generatie van morgen te creëren. Dat vraagt om een focus op de totale ruimtelijke opgave. We verdiepen ons in de omgeving waar we actief zijn en maken kennis met alle betrokkenen. Dit vergt creativiteit, een groot inlevingsvermogen en het lef om vooruit te denken en heldere keuzes te maken. Keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van ons allemaal. Want iedereen heeft dromen en het recht om die waar te maken.