Gebouwen voor de onderneming van morgen

Journal

“Schep een ecosysteem van verrijking.”

Waar voorheen een bedrijf vaak een gesloten bolwerk was, staat het delen van kennis en het gebruik maken van elkaars expertise meer en meer centraal. Daarom zijn we begonnen met het ontwikkelen van gebouwen die transparantie en flexibiliteit niet alleen lading geven, ze vormen het uitgangspunt voor een ecosysteem. Het gebouw als supercharger voor ondernemingen, voor de directe omgeving en voor de stad. Plan-t in de Spoorzone van Tilburg en DONNA en BOLD op Strijp-S in Eindhoven dragen ieder op hun eigen manier de ruimte voor morgen in zich. Voor ontmoeting. En de mensen die daarbij horen.

“De focus op de juiste doelgroep is essentieel,” legt Plan-t ontwikkelingsmanager Noortje Goossens uit, “want een kantoor huren is veel meer dan vierkante meters tot je beschikking hebben. Er is een veel ruimer palet aan behoeften dat vervuld moet worden. Wij hebben ons ten doel gesteld die behoeften zo vroeg mogelijk te herkennen en daar qua ontwikkeling en realisatie op in te spelen.” De juiste doelgroep bleek in Tilburg te zitten in bedrijven die al innoverend maatschappelijke impact nastreven. De kantoormarkt in Tilburg is in ontwikkeling, je beperken tot een bepaalde doelgroep is dan ook een sprong in het diepe. Breed uitgevoerd onderzoek, jarenlange ervaring en actieve betrokkenheid werpen dan hun vruchten af verklaart Noortje: “Al vroeg in het proces hadden we een voltreffer. Samen met Building Blocks, één van de eerste huurders, zijn we opgetrokken om te werken aan het juiste ecosysteem met een focus op data en sociale innovatie. Wie voegt waar het juiste toe in het gebouw. We zijn beide op zoek gegaan naar partijen die daarbij aansluiten, die een verrijking vormen voor het ecosysteem. Dit heeft geresulteerd in een flink aantal passende extra huurders, maar ook in een groter verbond dat verder gaat dan de muren van Plan-t.”

“Het resultaat is dat Plan-t nu niet alleen een gebouw is, het is de verwezenlijking van een toekomstvisie.”

De beoogde supercharger

Het resultaat is dat Plan-t nu niet alleen een gebouw is, het is de verwezenlijking van een toekomstvisie. Die van onszelf, maar ook die van de gemeente Tilburg, de kennisinstellingen én die van vele ondernemers. De stad is een levendige en tastbare bron van sociale innovatie rijker in de Spoorzone, een nieuw ijkpunt in de professionele cyclus van student tot bedrijf met maatschappelijke impact. Voor de hurende ondernemers is Plan-t onderdeel van hun uitstraling, ambities en een manier om jong talent aan de haak te slaan.

Nog voor de officiële opening werd al een overkoepelend samenwerkingsverband gesmeed tussen verschillende bedrijven, The Tailors, waarbij de benodigde ruimte en middelen worden gefaciliteerd door SDK Vastgoed. Dit is de beoogde supercharger: bedrijven die dankzij elkaar grotere ambities waarmaken, dan die waar ze vooraf over dromen. Een ecosysteem van gelijkgestemden op een plek die ruimte biedt aan het passende ambitieniveau, een HUB van ideeën en mogelijkheden.

“Je omgeving is bepalend voor de aantrekkingskracht richting nieuwe werknemers.”

Vertrouwen in de meerwaarde van het gebied

Om het gebouw zo te faciliteren dat het zeer flexibel is qua indeling en toch wordt voldaan aan de Breeam certificering op het gebied van duurzaamheid, kijken we zeer kritisch naar de gebruikte installaties. En leren we constant hoe het grid nog kleiner kan en we niets aan kwaliteit of mogelijkheden inleveren. De technische lessen uit Plan-t werden toegepast in BOLD, op de kop van Strijp-S in Eindhoven. Hier ligt de focus op een heel andere doelgroep, vertelt ontwikkelingsmanager Marij Ummels: “BOLD is een hoogwaardig afgewerkt kantoorgebouw voor de meer corporate bedrijven die inzien dat je locatie van invloed is op je toekomstige bedrijfsvoering. Je omgeving is bepalend voor de aantrekkingskracht richting nieuwe werknemers. Inspiratie, actie en ontspanning om je heen in plaats van een bedrijventerrein. Door als reeds gevestigd bedrijf onderdeel te worden van de Strijp-community laat je daarnaast zien dat je vertrouwen hebt in de meerwaarde van het gebied. Dat is een groot compliment voor iedereen die nu al onderdeel is van dit ecosysteem.” Zo zet ook Strijp-S een volgende stap in haar ontwikkeling, voor iedere levensfase en carrièremoment wordt hier ruimte gecreëerd.

“DONNA is de juiste schakel op het juiste moment. Dat hebben we voor elkaar gekregen door al vroeg te beginnen met luisteren naar de omgeving.”

Kraamkamers om te experimenteren

Strijp-S was ooit een Philips-enclave, nu zitten er ontelbare bedrijven, waarvan er vele sinds hun komst naar het gebied enorm zijn gegroeid. Marij: “In alle bestaande gebouwen zitten community managers, onze antennes in het veld die alle ondernemers en hun toekomstwensen kennen. Die kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van DONNA, een prachtig gebouw. Hier komen wonen en werken, huur en koop samen. Voor de bedrijven en bewoners die echt doorpakken, maar wel op hun vertrouwde Strijp-S. DONNA is de juiste schakel op het juiste moment. Dat hebben we voor elkaar gekregen door al vroeg te beginnen met luisteren naar de omgeving.” Voor DONNA is de doelgroep van begin af aan al zeer specifiek en zeer duidelijk: bedrijven die van start-up naar scale-up gaan. Die de deuren wagenwijd openzetten voor hun nieuwe buren, omdat ze zien dat ‘samen’ de toekomst is. “Het concept is iets wat je als bedrijf aan moet kunnen en durven, daarom wordt er binnen de community Strijp-S geëxperimenteerd in de zogenaamde ‘kraamkamers’, die zich in bestaande kantoren bevinden. Zo ervaren bedrijven proefondervindelijk wat wel en niet werkt. Die ervaringen nemen ze mee naar DONNA, net als de verbanden die in de tussentijd gesmeed zijn.”

Wij hebben als SDK Vastgoed de verantwoordelijkheid om de toekomst te scheppen voor de generaties van morgen. Dat geldt ook voor de ondernemingen van morgen. Door gebruik te maken van onze kennis van de omgeving, de stad en de woon- en werkambities leggen we de juiste verbindingen. Met focus en vertrouwen bouwen we de benodigde ecosystemen. Transparant, flexibel en een voedingsbodem voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling.