De toekomst draait op kennis en creativiteit

Journal

''Campusontwikkeling is een kunst.''

De hightech maakindustrie is niet alleen de economische motor van de Brainportregio. Het is de belangrijkste innovatiebron van Nederland en daarmee essentieel voor de nationale toekomst. Toch zonde dat vrijwel deze hele sector verscholen zit op grauwe industrieterreinen. En dat cleanrooms, waarin letterlijk de toekomst wordt gemaakt, voor de meeste mensen alleen bekend zijn uit films. Daarom zetten wij ons met campusontwikkeling in om deze ecosystemen letterlijk en figuurlijk een plek te geven in de maatschappij. En dat geldt niet alleen voor de hightech maakindustrie, maar ook wanneer er campussen ontwikkeld moeten worden voor andere (top)sectoren. Een beweging waarin vastgoed slechts een dienende rol heeft en faciliteren de kracht is. We nemen als SDK Vastgoed het initiatief om campussen van nationale betekenis op te zetten, zodat verschillende sectoren kunnen floreren tot spelers van wereldformaat.

Mechatronica Innovatie Campus Schiedam

Talent aantrekken en behouden

Tech bedrijven bepalen meer en meer de toekomst van ons land. De ontwikkelingen in deze sector gaan razendsnel en er is een constant tekort aan goed personeel. Dat zien we iedere dag om ons heen. Om een campus blijvend te laten excelleren is het daarom van belang om werklocaties te bieden waar je als talent moet zijn en wilt blijven. Niet voor een baan, maar voor een carrière. Waarvoor je van verre komt omdat jouw talent hier het beste tot zijn recht komt. En waar je met trots over vertelt. De werklocatie van de toekomst waar ondernemers vol vertrouwen uitgroeien tot internationale spelers. Waar je geïnspireerd raakt door de omgeving en waar onbekenden gelijkgestemden blijken te zijn. Dit mogelijk maken is onze drijfveer om onze rol als ontwikkelaar van een nieuwe functie te voorzien. Een functie die draait om de inhoud.

“Met een duidelijk concept en focus bouwen we een community verbonden door een algemeen belang.”

Het faciliteren van kruisbestuiving

Succesvolle campusontwikkeling, in welke sector dan ook, vraagt om een aantal speciale ingrediënten. Het samenbrengen van partijen die voor kruisbestuiving zorgen is er daar één van. “We brengen op thematische wijze partijen samen. Niet alleen bedrijven, maar ook overheden, marktpartijen en onderwijs. Het is een volgende stap in gebiedsontwikkeling, waarbij we een regisserende rol nemen.” aldus Niels Dusee, MT-lid SDK Vastgoed. Het vermogen om als ontwikkelaar verschillende houdingen aan te nemen is een ander belangrijk ingrediënt. ”De conceptuele visie voor de lange termijn is altijd leidend, ook als dat (financiële) gevolgen heeft voor de korte termijn. Het vraagt om scherpe keuzes en een nauwlettend oog op de regionale krachten. Het succes van de participerende bedrijven en instellingen bepaalt het succes van ons als ontwikkelaar.” Deze focus heeft in Eindhoven geresulteerd in de Brainport Industries Campus (BIC), ondertussen een vaste waarde in het Brainport ecosysteem, de keten van bedrijven en kennisinstellingen die de wereld voorzien van hightech innovatie. Waar op de TU/e campus wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt en op de Hightech Campus research en development de leidende factor is, komen op BIC alle aspecten van de hightech maakindustrie samen.

Soms moet je buiten de gebaande paden treden

Een ander key ingredient is initiatief durven nemen als ontwikkelaar. SDK Vastgoed heeft niet alleen vooruit gekeken, maar met campusontwikkeling een sprong naar de toekomst genomen legt Niels Langenhuizen, MT-lid SDK Vastgoed, uit: “Om mondiaal mee te blijven komen, was er voor de regionale sector een boost van betekenis nodig. We hebben als SDK Vastgoed de rol op ons genomen om dit marktinitiatief te vertalen naar een community: Het scheppen van een volwaardige, werkende campus door de juiste partijen te betrekken en met vooruitziende blik te investeren in huisvesting. Niet alleen met de focus op vastgoed van de toekomst, maar door systemen volledig te doorbreken.” Het gaat om het ontwikkelen van een ecosysteem; de software van de campus. De hardware, het gebouw en de faciliteiten, is nog steeds belangrijk, maar puur ondersteunend. Daar hebben we als SDK Vastgoed de afgelopen jaren veel in geleerd en onszelf in ontwikkeld.

Overtuiging en commitment

Het volgende ingrediënt is het voortdurend blijven toepassen van opgedane kennis en ervaring. Zo werken wij bij de gebiedsontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven al sinds 2001 aan community building. We experimenteerden in Videolab onder andere met gemeenschappelijke ruimtes, fieldlabs, gedeelte faciliteiten en het organiseren van netwerkevenementen. Al deze kennis en ervaring nemen we mee in campusontwikkeling: We leerden dat door de juiste ingrediënten te kiezen en die te vertalen naar een specifieke doelgroep kruisbestuiving het beste werkt. Dat je soms hele grote keuzes moet maken, waarbij je moet accepteren dat er tegenslagen komen. Dat een bruisende omgeving vol cultuur, horeca en winkels van belang is. Omdat er over de hele breedte van de sector gedacht moet worden, spelen veel aspecten een rol: het succes van de verschillende ondernemers, de war on talent, kennis- en faciliteitendeling en een toegankelijke locatie. Er spelen belangen op het gebied van werkgelegenheid, het vestigingsklimaat, sociaaleconomische groei en de regionale, nationale en mondiale concurrentiepositie. Dat vraagt om commitment van alle betrokken partijen. De bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud uit de sector, de innovaties en samenwerking. De markt observeren en weten wat er speelt, is het laatste ingrediënt voor succesvolle campusontwikkeling. Zo bieden we door te faciliteren en investeren in de omgeving het podium dat nodig is voor succes.

“Door de markt goed te observeren weten we de juiste stappen te zetten. Te pionieren, partners op sleeptouw te nemen en zo voor bedrijven én studenten bestaansrecht te creëren voor de toekomst. Innovatie zit ‘m daarbij in vele aspecten.” legt Niels Dusee verder uit: “Een zeer praktisch voorbeeld daarvan is op BIC te vinden. Daar hebben bedrijven geen eigen kantine, maar is er een centraal foodcourt. Hiermee faciliteer je ontmoeting en kruisbestuiving, een vorm van sociale innovatie, want met het eat and meet-concept betrekken we alle aanwezige werknemers in de community van het ecosysteem.”

''We bieden perspectief en sturen volledig aan om dat te omarmen.''

Een sprong in het diepe wagen

Plannen en visies ontwikkelen dat kunnen we, maar uiteindelijk is het een kwestie van doen. Maar dan op een schaal die menig fantasie te boven gaat. Door het neerzetten van BIC hebben we een marktbehoefte omgezet in een duurzame locatie, zowel op het gebied van ontwerpen en bouwen, maar nog meer op het gebied van faciliteren. Een weldoordachte sprong in het diepe die ons wederom veel heeft geleerd. Bedrijven die we aantrekken moeten bereid zijn om te halen én te brengen om het ecosysteem te voeden. De steun van een overheid is van het grootste belang om innovatie aan te wakkeren. Het succes van de betrokken bedrijven en instellingen bepaalt het succes van het geheel. En de eigenheid van de plek is erg belangrijk voor de aantrekkingskracht. Deze opgedane inzichten nemen we nu mee naar MICS, de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, BIC 2 en nog vele andere locaties in Nederland. Hier springen we weer in het diepe, maar met een heleboel extra wijsheid en bagage.

Zo dragen we niet alleen bij aan het scheppen van ecosystemen waarin we alle betrokken partijen laten floreren. We zorgen er ook met elkaar voor dat de bestaande campussen van de Nederlandse economie ingebed worden in de maatschappij. De campus als fysieke plek waar je naar toe wilt leven, waar je kan laten zien wat je in je mars hebt en waar verbindingen ontstaan die de toekomst veranderen. Waar je de ruimte hebt om te excelleren als bedrijf, student, instelling en werknemer. Een veelomvattende plek die in alles laat zien dat wat ooit een droom was, nu dagelijkse realiteit is.