ORGANISATIE

Corporate Social Responsibility (CSR) SDK Vastgoed B.V.

 

Informatie

DNV GL Business Assurance CO2-Bewust Certificaat Niveau 4

Informatie Terug naar boven

SDK Vastgoed is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd voor een verdere reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2. Onze strategie is erop gericht om de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: maatschappelijk, integer en duurzaam.

 

SDK Vastgoed wil, door een heldere en transparante verantwoording over haar CO2-emissie (ook wel de "CO2-footprint" genoemd) en de rapportage (zowel in- als extern) over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen, inzicht verschaffen in haar positie in deze materie.

 

CO2-emissie 2015

De CO2-emissie van SDK Vastgoed is in 2015 uitgekomen op een totaal van 129 ton CO2 (2014: 142 ton CO2). De waarde van de CO2-uitstoot per medewerker bedroeg in 2015 7,8 ton CO2 (2014: 7,7 ton). Een nauwkeurigere vastlegging van diverse data heeft als gevolg dat de totale uitstoot per medewerker in 2015 niet leidt tot een significante mutatie ten opzichte van 2014.

 

Het leeuwendeel van de CO2-emissie is echter afkomstig van het brandstofverbruik van het wagenpark. In 2015 was onze brandstofuitstoot 99 ton CO2 (2014: 116 ton), wat neerkomt op een uitstoot van 5,9 ton CO2 (2014: 6,1 ton) per medewerker. De relevante besparing op CO2-uitstoot in relatie tot het absolute brandstofverbruik is dus 4%.

 

Reductie

SDK Vastgoed hanteerde voor 2015, als onderdeel van VolkerWessels BVGO, eenzelfde doelstelling:

 • In 2020 10% reductie van de CO2-uitstoot per miljoen euro omzet ten opzichte van 2014.

 

Deze doelstelling is in 2015 door SDK Vastgoed reeds behaald, met inachtneming van de nauwkeurigere vastlegging van de relevante data.

 

Maatregelen

In 2015 heeft SDK Vastgoed zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

 • Volledige digitalisering van het inkoopproces van alle onder SDK Vastgoed vallende administraties;
 • Meer digitale communicatie en minder fysieke communicatie richting consumenten en stakeholders;
 • 'Niet printen tenzij'-beleid, en (waar mogelijk) standaard dubbelzijdig printen instellen op onze printers;
 • Verdere digitalisering archivering;
 • Actief sturen op de aanschaf van energielabel A- of B-leaseauto's en inzet hybrideauto's.

 

Duurzaamheid in projecten

Het begrip duurzaamheid tijdens het complete ontwikkel- en bouwproces is voor SDK Vastgoed een vast gegeven. Niet alleen door de toepassing van een steeds lagere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-normering, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verplicht SDK Vastgoed tot het maken van keuzes in haar processen en materialisatie.


SDK Vastgoed kijkt, als onderdeel van het VolkerWessels concern, in haar CSR-beleid naar vier aspecten:

 • Naleving: wat vraagt de markt?
 • Onderscheid: hoe kunnen we ons duurzaam onderscheiden?
 • Intern: welke mogelijkheden liggen er binnen onze bedrijfsvoering?
 • Extern: welke mogelijkheden liggen er in de markt?

 

Doelstelling SDK Vastgoed

We dragen met onze ontwikkelingen bij aan een wereld waarin we graag willen wonen, werken en leven. Onze voetafdruk door uitstoot CO2 en gebruik van schadelijke stoffen, de aantasting van natuurlijke systemen, de erosie van vertrouwen in klimaatdoelstellingen en aanspreekbaarheid in het sociale verkeer kent alleen maar positieve aspecten. We trachten een voorbeeld te zijn van het laten samengaan van onze 'license to operate' met de noodzakelijke economische belangen.

 

Voorbeelden huidige ontwikkelingen

 • Projectcase BIC Eindhoven
  Binnen deze ontwikkeling gaan de in dit plan te vestigen bedrijven elkaar opzoeken binnen de eigen industrie en vormen hiermee een aaneengesloten keten. Alle benodigde energie binnen het plan is duurzaam, en daar waar mogelijk lokaal opgewekt. Er is sprake van een verantwoorde mobiliteit. Het aantal vervoersbewegingen wordt teruggebracht door de introductie van slimme vervoersoplossingen, het nieuwe werken en de clustering van activiteiten die van elkaar afhankelijk zijn.
 • MorgenWonen
  Binnen VolkerWessels is een nieuwe bouwstandaard ontwikkeld: MorgenWonen. Een belangrijk kenmerk van MorgenWonen is de fabrieksmatige productie. Dit zorgt voor een hoge gegarandeerde kwaliteit van de gehele woning en een spectaculaire verkorting van de bouwtijd. Bouwen wordt immers assembleren. Met MorgenWonen zijn er minder transportbewegingen naar en van de bouwplaats, is er minder bouwafval en is de bouwplaats veel compacter. Met als resultaat: minder CO2-uitstoot, minder verkeersdruk, een milieubewuster grondstofverbruik en minder hinder voor de omgeving. Door MorgenWonen beschikken bewoners snel over hun nieuwe onderhoudsarme woning: een woning met een gezond en comfortabel binnenmilieu en met eigen opwekking van duurzame energie. Door de combinatie van hoogwaardige isolatie, een laag energieverbruik, de efficiënte opwekking van warmte via een individuele warmtepomp en de energetische zelfvoorziening via zonnepanelen, heeft een gemiddeld gezin bij een bewust energieverbruik geen energielasten. Hiermee gaan we veel verder dan de eisen in het Bouwbesluit 2015. MorgenWonen heeft met EnergieNota Nul een EPC van lager dan -0,2. Daarnaast scoort MorgenWonen een gemiddelde GPR-score van 8,3!
  Alle elementen en units zijn speciaal ontwikkeld voor MorgenWonen, in samenwerking met gespecialiseerde systeempartners van VolkerWessels. Hierdoor zijn opdrachtgevers en marktpartners verzekerd van de betrouwbaarheid van VolkerWessels bedrijven en van continuïteit en leveringszekerheid.
  MorgenWonen kent een kort traject van initiatief tot ingebruikname: dit kan al binnen zes maanden. Onderdeel hiervan is een spectaculaire verkorting van de bouwtijd. Alle bouwdelen zijn 'plug & play' voorbereid en met slimme verbindingen op elkaar afgestemd. De woningen zijn binnen één dag wind- en waterdicht en kunnen aansluitend binnen tien werkdagen woonklaar worden afgeleverd. Zo kan snel ingespeeld worden op de vragen en kansen in de markt.
  Ook tijdens de gebruiksfase is de uitstoot van CO2 beduidend lager dan bij bijvoorbeeld een jaren '90-woning. De jaren '90-woning stoot tijdens haar gebruiksfase ruim 400 ton CO2 uit, een MorgenWonen woning nog maar 10 ton!

DNV GL Business Assurance CO2-Bewust Certificaat Niveau 4 Terug naar boven


(voor grotere versie: klik op bovenstaande afbeelding voor PDF-bestand)