ROERDELTA

ROERDELTA

Roermond zal hier een uniek woon- en verblijfsgebied ontwikkelen, waar wonen, watersport en ‘bootjes kijken’ mogelijk is.

ROERDELTA

ROERDELTA

Roermond zal hier een uniek woon- en verblijfsgebied ontwikkelen, waar wonen, watersport en ‘bootjes kijken’ mogelijk is.

PROJECTEN

Informatie Terug naar boven

Tussen de historische binnenstad en de rivieren Roer en Maas, ligt de Roerdelta. Dit gebied bestaat uit meerdere deelgebieden met zeer diverse identiteiten. Samen met de gunstige ligging heeft dit gebied een enorme potentie. Het wordt de motor voor verdere ontwikkeling van Roermond als een stad met hoogwaardige woon-, werk- en recreatiemogelijkheden. Roerdelta is daarom aangewezen als uitbreidingslocatie. De kern van Roerdelta is het historisch waardevolle gebouw van de voormalige Electro Chemische Industrie, ofwel het ECI-complex, dat is omgetoverd tot cultuurfabriek, genaamd ECI Cultuurfabriek.

 

Masterplan Roerdelta
In 2001 kwam het ‘Masterplan Roerdelta' tot stand. Het plan biedt in kwantitatief opzicht ruimte voor ontwikkeling van ca. 1.300 woningen en 17.000 m² ruimte voor commerciële functies, waarvan 8.000 m² in het ECI-complex. In het plan worden problemen in het gebied, zoals bodemverontreiniging en hoogwater omgezet in kansrijke mogelijkheden voor wonen, werken en toerisme.

 

Bekijk de indeling van het Masterplan op deze kaart.

 

Woonfunctie
De gemeente streeft met de ontwikkeling van Roerdelta meerdere doelen na. Door de bouw van, in tegenstelling tot het masterplan, circa 800 woningen krijgt Roerdelta voornamelijk een woonfunctie, maar daarnaast zorgen economisch-recreatieve functies en sociaal-culturele functies voor een levendig gebied. Roermond krijgt er hier een uniek woon- en verblijfsgebied bij waar wonen, watersport en cultuur beleven mogelijk is. Het ecologisch en landschappelijk waardevolle Roerdal loopt langs en door Roerdelta. Herinrichting biedt een kans om de waarde van dit gebied te versterken. Ook het behoud van het industrieel erfgoed krijgt de nodige aandacht. Het oude industriecomplex dat op waterkracht draaide, de recent gerestaureerde waterkrachtcentrale en de daarbij behorende vistrap zijn tot trekkers omgevormd.

 

Stedenbouwkundig plan Roerdelta - Oost (fase 1)
Inmiddels is voor de eerste fase van Roerdelta het Masterplan nader uitgewerkt tot het Stedenbouwkundig plan Roerdelta-Oost. Uitgangspunt in deze uitwerking was om de identiteit van het gebied te versterken, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en een woonprogramma aan te bieden dat aansluit bij de wensen van de consument. Dit heeft geresulteerd in een plan met 370 woningen en een nieuw stadspark van ca. 3 ha.

 

Bestemmingsplan ‘Roerdelta fase 1'
Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkelingen in Roerdelta heeft er een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden. Op 31 maart 2011 is het bestemmingsplan ‘Roerdelta fase 1' door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Planning

In het najaar van 2011 werd een begin gemaakt met de nadere uitwerking van de tweede fase van het Masterplan; Roerdelta-West. De planvorming hiervan zal aansluitend op de eerste fase plaatsvinden.

 

In de eerste fase zijn de deelplannen MolenwegSteeleiland, Akcros en Bisschop Lindanussingel Zuid inmiddels in verkoop. Bisschop Lindanussingel Noord is in ontwikkeling.

 

Betrokken partijen

Ontwikkelaar:

Roerdelta

Projectontwikkelingsmaatschappij B.V.

Uitvoering:

Aannemersbedrijf Jongen-Meulen bv

De Bont van Hulten bv (ECI)

Stedenbouwkundig plan:     

PALMBOUT Urban Landscapes

en Stereo Architects

Makelaar: Jack Frenken Makelaardij
Meer informatie: Roerdelta-website

 

lees meer

Deelplan 1: Akcros Terug naar boven

Op het voormalige Akcros-terrein is een openbaar stadspark aangelegd. De bestaande monumentale bouwwerken (gebouw 1869 en de schoorsteen) zijn aangevuld met drie kleinschalige appartementengebouwen, middenin het groen.

 

Projectinformatie
Alle informatie over dit inmiddels gerealiseerde project is te vinden op de aparte pagina van Akcros.

 

Deelplan 2: Steeleiland Terug naar boven

Steeleiland is een verborgen oase met een intiem en besloten karakter. Langs de autoluwe woonstraten worden hagen geplaatst die de overgang vormen van de openbare ruimte naar het privédomein van de woningen. Achter deze woningen is de Roer gelegen, met aan de oever groene taluds, meidoornhagen en fruitbomen. In deze groene setting - waar landschappelijk wonen centraal staat - worden geschakelde en vrijstaande bungalows gerealiseerd.


De patiobungalows liggen gegroepeerd in drie blokken die worden voorzien van een groene aankleding. Elke woning heeft twee buitenruimtes. Naast de entree ligt de ruim opgezette parkeermogelijkheid. De tweede buitenruimte is de achtertuin waarop het wonen wordt georiënteerd. Elke patiobungalow krijgt een lessenaarsdak. Doordat deze daken op verschillende plekken op de patiowoningen gepositioneerd kunnen worden ontstaat een ruimtelijk effect.

 

Projectinformatie

Alle informatie over dit project is te vinden op de aparte pagina van Steeleiland.

 

 

 

lees meer

Deelplan 3: Molenweg Terug naar boven

Achter de bestaande woningen aan de Molenweg en in de directe omgeving van het toekomstige park Akcros worden 26 stadswoningen gerealiseerd. Deze woningen refereren naar de binnenstad van Roermond en de Molenweg: geclusterde woningen die samen één statig blok vormen. De woningen zullen onderling van elkaar verschillen. Dit wordt onder andere bereikt door een variatie in het aantal verdiepingen. De woningen verschillen in hoogte, breedte en diepte. De woningen die aan de kop worden gesitueerd zijn vierlaags en hebben de mogelijkheid tot commerciële ruimte op de begane grond.

 

Projectinformatie

Alle informatie over dit project is te vinden op de aparte pagina van Molenweg.

Deelplan 4: Loesbleik Terug naar boven

Op één van de meest kenmerkende plaatsen van Roermond, bij de Steenen Brug, zal in de toekomst een appartementencomplex verrijzen. Dit gebouw wordt de schakel tussen de binnenstad en Roerdelta; een ware blikvanger die over alle gebouwen in Roerdelta uit zal steken. Op het deel van de begane grond dat aan de stadskant grenst worden commerciële ruimten gesitueerd. Aan de Roerkant is uitsluitend wonen voorzien. Daarboven wordt een binnenplein gecreëerd van waaruit de andere woningen bereikbaar zijn. De kelder wordt gebruikt voor parkeren. In de gevel kunnen verbijzonderingen, zoals entrees, loggia's, serres en/of (uitkragende) balkons worden opgenomen.

 

Projectinformatie

Planning

In voorbereiding

Ligging:                                 

Zie kaart

Woningtype:

Appartementen

Start verkoop:

Nog niet bekend

Prijzen v.o.n.:

Nog niet bekend

 

lees meer

Deelplan 5: Bisschop Lindanussingel Zuid Terug naar boven

Tussen de Bisschop Lindanussingel en het ECI-complex worden appartementen, bungalows, hoek- en rijwoningen  gerealiseerd. De patiobungalows komen in het verlengde van de reeds bestaande percelen met villa's te liggen, zodat er een juiste overgang ontstaat. Separaat wordt er naast het ECI evenemententerrein een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd. De overige woningen zullen grenzen aan een met hagen en bomen aangekleed binnenterrein, waar zich tevens de parkeerplaatsen bevinden. Deze geclusterde woningen vormen tezamen één statig blok. De woningen zullen onderling van elkaar verschillen. Dit wordt onder andere bereikt door een variatie in het aantal verdiepingen, het toepassen van langskappen en platte daken en het situeren van appartementen op de kop.

 

Projectinformatie
Dit deelplan bestaat uit drie fasen. Fase 1 bestaat uit 27 woningen. Fase 2 omvat een kleinschalig appartementengebouw, genaamd Ruralis, prachtig gelegen aan de Roer. Meer informatie hierover vindt u op de aparte projectpagina Ruralis. Fase 3 van dit deelplan bestaat uit tien patiobungalows. Fase 4 bestaat uit negentien appartementen.

 

Deelplan 6: Bisschop Lindanussingel Noord Terug naar boven

Tussen de Bisschop Lindanussingel en het ECI-complex zullen appartementen en stadswoningen in één statig blok worden gerealiseerd. Deze woningen grenzen aan een met hagen en bomen aangekleed binnenterrein, waar zich tevens de parkeerplaatsen bevinden. Door middel van een variatie in het aantal verdiepingen, het toepassen van langskappen en platte daken en het situeren van appartementen op de koppen ontstaat er een gevarieerd geheel.

 

Projectinformatie

Lindanus Noord wordt gerealiseerd in drie fasen. Fase 1A bestaat uit zestien stadswoningen. Fase 1B bestaat uit negentien appartementen, fase 1C betreft zeventien woningen volgens het MorgenWonen-concept. Deze woningen worden in een hele korte bouwtijd in elkaar gezet met plug-and-play bouwdelen. Het resultaat: instapklare, duurzame woningen van zeer hoge kwaliteit, onderhoudsarm en een nul op de energiemeter. Deze woningen zijn bestemd voor de particuliere verhuur.
Fase 2A bestaat uit achttien stadswoningen.

 

Inmiddels is een begin gemaakt met de nadere uitwerking van de tweede fase Roerdelta, die zal bestaan uit 400 woningen. Voor ons is het belangrijk dat het een wijk voor en door Roermondenaren wordt. Daarom wordt het masterplan samen met omwonenden en toekomstige bewoners gemaakt.

 

De planvorming voor deze fase zal qua uitstraling en vormgeving aansluiten bij de eerste fase. Dit proces is nog in volle gang, maar heeft tot op heden al mooie resultaten opgeleverd. Zo is de vraag gesteld of we een aantrekkelijke wandelboulevard willen realiseren langs de Maas, waar iedereen kan genieten van het prachtige uitzicht. Hier werken we natuurlijk graag aan mee. Daarnaast blijkt duurzaamheid een belangrijk thema te zijn voor buurtbewoners.


In de tweede fase worden zowel grondgebonden woningen als appartementen met uitzicht op (en over) de Maas gerealiseerd. Tevens is er ruimte voor commerciële functies en een passantenhaven, die beeld- en sfeerbepalend is.


Naar verwachting start de realisatie van de eerste woningen van Fase 2 in de eerste helft van 2021.

Plankaart deelgebieden Terug naar boven


(klik op de kaart voor een vergroting)

 

<widget> <id>3482</id> <onload>onLoadMoviePlayer()</onload> </widget>

 

Sneak Preview van hét Stadspark Terug naar boven

BRONNEN
NIEUWS
STUUR DOOR

 

Kent u iemand voor wie dit

project interessant is? Laat het

hem of haar weten.