ORGANISATIE

Samenwerking

 

Informatie

Informatie Terug naar boven

 

 

 

 

Algemeen

SDK Vastgoed zoekt nadrukkelijk samenwerking met externe partijen als dat een meerwaarde op kan leveren. Zo kan een gezamenlijk geconstrueerde visie gedurende het hele proces doorontwikkelen naar een perfect eindproduct. SDK Vastgoed is een professionele en eigentijdse partner die door middel van kennis, ervaring en creativiteit meerwaarde biedt vanaf het prilste begin in ontwikkeling. Samenwerken met respect voor de belangen van iedereen, zelfs als die tegenstrijdig zijn. Met duidelijke, openhartige en constructieve communicatie als olie in de machine. Teamwork door alle mensen en partijen die bij de realisatie betrokken zijn, inclusief de eindgebruiker. Op deze manier komen onze projecten tot stand, van wens tot mens. Door samen te werken. Want alleen op een team kun je bouwen.

 

 

 

 

 

VolkerWessels 

SDK Vastgoed is 100 % dochter van VolkerWessels: Een nationaal en internationaal opererend bouwconcern op het gebied van wegenbouw, landdeveloping, bodemsanering, rail-infrastructuur, telecom, bouw en projectontwikkeling. SDK Vastgoed werkt tevens nauw samen met collega-bedrijven binnen het VolkerWessels-concern. Korte lijnen zorgen hier voor efficiënte oplossingen zonder belangenverstrengeling.

 

 

 

 

 

 

DNC Nieuwe Ontwikkelingen

DNC Nieuwe Ontwikkelingen is een samenwerkingsverband tussen SDK Vastgoed en Stichting Trudo Woningcorporatie. Dit samenwerkingsverband is gericht op het (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden.