ORGANISATIE

Corporate Social Responsibility (CSR) SDK Vastgoed B.V.

 

Informatie

DNV GL Business Assurance CO2-Bewust Certificaat Niveau 4

Informatie Terug naar boven

SDK Vastgoed B.V. is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd voor een verdere reductie van energieverbruik en uitstoot van CO2. Onze strategie is er op gericht om de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: maatschappelijk, integer en duurzaam.

 

SDK Vastgoed B.V. wil door een heldere en transparante verantwoording over haar CO2-emissie (ook wel de "CO2-footprint" genoemd), en de rapportage zowel in- als extern over voortgang ten opzichte van de doelstellingen, inzicht verschaffen in haar positie t.o.v. deze materie.

 

CO2-emissie 2017

De CO2-emissie van SDK Vastgoed B.V. is in 2017 uitgekomen op een totaal van 120 ton CO2 (2016: 112 ton CO2). De toename van de absolute waarde is een direct gevolg van de toename van het personeelsbestand.

 

De waarde van de CO2 uitstoot per medewerker bedroeg in 2017 5,2 ton CO2 (2016: 6,2 ton). De bezuiniging is vooral gerealiseerd in de brandstofkosten van ons wagenpark omdat hier het grootste deel van de CO2-emissie afkomstig is.

 

In 2017 was onze brandstofuitstoot 86,5 ton CO2 (2016: 81,8 ton), wat neerkomt op een uitstoot van 4,2 ton CO2 (2016: 4,9 ton) per medewerker. De relevante besparing op CO2 uitstoot in relatie tot het gemiddelde brandstofverbruik per medewerker is ruim 14%.

 

Reductie

SDK Vastgoed B.V. hanteerde voor 2017, als onderdeel van VolkerWessels BVGO, een zelfde doelstelling:

 

 • In 2020 10% reductie ton CO2 uitstoot per miljoen euro omzet t.o.v. 2014

 

Deze doelstelling is in 2017 door SDK Vastgoed B.V. reeds behaald, met inachtneming van een nog nauwkeurigere vastlegging van de relevante data.  

 

Maatregelen

In 2017 heeft SDK Vastgoed B.V. zich ingezet om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te treffen:

 

 • Nieuwe LED verlichting geplaatst in het kantoor van SDK Vastgoed wat gaat leiden tot betere werkomstandigheden en verdere besparing elektraverbruik.
 • Nog meer digitale en nog minder fysieke communicatie richting consumenten en stakeholders.
 • "Niet printen tenzij" -beleid, en (waar mogelijk) standaard dubbelzijdig printen instellen op onze printers. Actieve disclaimer betreffende printen onder de verzonden mails.
 • Actief blijven sturen op de aanschaf van energielabel A- of B-leaseauto's en verdere inzet hybride- en volledig elektrische auto's. Begin 2018 eerste inzet volledig elektrische auto.

 

Duurzaamheid in projecten

Het begrip duurzaamheid tijdens het complete ontwikkel- en bouwproces blijft voor SDK Vastgoed B.V. een vast gegeven. Niet alleen door de toepassing van een steeds lagere Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-normering, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verplicht SDK Vastgoed B.V. tot het maken van keuzes in haar processen en materialisatie.


SDK Vastgoed B.V. kijkt, als onderdeel van het VolkerWessels concern, in haar CSR-beleid naar 4 aspecten:

 

 • Naleving: wat vraagt de markt?
 • Onderscheid: hoe kunnen we ons duurzaam onderscheiden?
 • Intern: welke mogelijkheden liggen er binnen onze bedrijfsvoering?
 • Extern: welke mogelijkheden liggen er in de markt?

 

Doelstelling SDK Vastgoed B.V.

We dragen met onze ontwikkelingen bij aan een wereld waarin we graag willen wonen, werken en leven. Onze voetafdruk door uitstoot CO2 en gebruik van schadelijke stoffen, de aantasting van natuurlijke systemen, de erosie van vertrouwen in klimaatdoelstellingen en aanspreekbaarheid in het sociale verkeer kent alleen maar positieve aspecten. We trachten een voorbeeld te zijn van het laten samengaan van onze "license to operate" met de noodzakelijke economische belangen.

 

Voorbeelden huidige ontwikkelingen

 

 • Ontwikkeling Brainport Industries Campus te Eindhoven
  Binnen deze ontwikkeling gaan de in dit plan te vestigen bedrijven elkaar opzoeken binnen de eigen industrie en vormen hiermee een aaneengesloten keten. Alle benodigde energie binnen het plan is duurzaam, en daar waar mogelijk lokaal opgewekt. Er is sprake van een verantwoorde mobiliteit. Het aantal vervoersbewegingen wordt teruggebracht door de introductie van slimme vervoersoplossingen, het nieuwe werken en de clustering van activiteiten die van elkaar afhankelijk zijn. Tevens wordt een nieuw parkgebied voor de regio Eindhoven gerealiseerd.

 • Ontwikkeling Nieuw Bergen te Eindhoven
  Deze in 2017 geacquireerde opdracht heeft o.a. aandacht voor zichtbare duurzaamheid en groen. In samenspraak met de bewonersvereniging is gekozen voor veel "shared space", wat zorgt voor een goed woon- en leefmilieu. De gezochte combinatie met de architect heeft tot doel te komen tot een duurzame verdichting van steden. De schuine gevel- en dakvlakken zijn uitermate geschikt voor plaatsing van zonnepanelen en groendaken. E.e.a. heeft een aanzienlijke energiebesparing tot resultaat.

DNV GL Business Assurance CO2-Bewust Certificaat Niveau 4 Terug naar boven


(voor grotere versie: klik op bovenstaande afbeelding voor PDF-bestand)