ROERDELTA

ROERDELTA

Roermond zal hier een uniek woon- en verblijfsgebied ontwikkelen, waar wonen, watersport en ‘bootjes kijken’ mogelijk is.

ROERDELTA

ROERDELTA

Roermond zal hier een uniek woon- en verblijfsgebied ontwikkelen, waar wonen, watersport en ‘bootjes kijken’ mogelijk is.

NIEUWS

11-12-2015Terug

Roerdelta viert haar successen

 

Verslag RTV Roermond

Informatie

Foto's

Verslag RTV Roermond Terug naar boven

Informatie Terug naar boven

11-12-2015

 

Op donderdag 10 december jongstleden hebben de bewoners, Provincie, gemeente en de projectontwikkelaar op feestelijke wijze stilgestaan bij de tot nu toe behaalde resultaten in het Roermondse nieuwbouwplan Roerdelta. Tezamen met wethouder Raja Fick-Moussaoui heeft gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte) de lampen ontstoken van de historische schoorsteen in het stadspark, die tijdelijk is omgetoverd tot een kerstboomsilhouet.

 

Oude en vervallen panden zijn gesloopt, meerdere deelplannen zijn reeds gerealiseerd en opgeleverd. Er wordt al volop gewoond in het gebied, de infrastructuur is nagenoeg gereed en Stadsparc Akcros krijgt steeds meer vorm. De Provincie Limburg heeft in het kader van binnenstedelijke ontwikkeling, stimulering bouw en veranderende Limburgse woningmarkt een financiële bijdrage van ruim € 1,2 miljoen geleverd. Met de realisatie van Roerdelta en in het bijzonder de deelplannen Lindanussingel Zuid, Molenweg, Steeleiland en Akcros wordt een noodzakelijke impuls gegeven aan de leefbaarheid van een unieke locatie in Roermond en Limburg. De slogan van Roerdelta wordt hiermee steeds duidelijker; "Roerdelta is dé plek om te wonen!".

 

Roerdelta
Roerdelta is een voormalig industrieel gebied aan de rand van het centrum van Roermond, dat door De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij getransformeerd wordt tot een hoogwaardige woonwijk, waarbinnen cultuur, groen en water een prominente plek krijgen. Roerdelta legt daarbij de verbinding tussen de binnenstad en de Maas en maakt door haar specifieke inrichting goed gebruik van de aanwezige potenties. Zo wordt Stadsparc Akcros het scharnierpunt tussen de binnenstad en de oevers van de Roer. Met haar groene karakter, wandelpaden en historische relicten zoals gebouw 1869 en de metselwerk schoorsteen die herinneren aan een rijk industrieel verleden, draagt het stadspark enorm bij aan de woon- en leefkwaliteit van Roerdelta, en verrijkt het het onmisbare stedelijk groen van Roermond. Samen met Provincie en gemeente is de aanleg van dit stadspark mogelijk gemaakt.

 

Woningen voor jong en oud
In totaal worden in Roerdelta circa 700 woningen gerealiseerd, verdeeld over twee fases. Fase 1 is momenteel in ontwikkeling en omvat ca. 360 woningen. In 2016 zal Roerdelta zich met name richten op de verkoop en de bouw van zowel eengezinswoningen voor starters en doorstromers, als appartementen en levensloopbestendige patiowoningen.

 

Roerdelta wordt ontwikkeld door De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V., een samenwerking tussen VolkerWessels bv en SDK Vastgoed bv.