BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

NIEUWS

21-09-2015Terug

Fabriek van de toekomst stapje dichterbij

 

informatie

foto

informatie Terug naar boven

PERSBERICHT

 

12-09-2015

 

De eerste intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Brainport Industries Campus (BIC) is getekend. De coöperatie Brainport Industries, de gemeente Eindhoven, de provincie Noord- Brabant, de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) en Hebema Holding BV hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van het gebied. BIC is de toekomstige campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven (Noord-West). Hebema heeft, als eigenaar van een groot deel van het plangebied, nu een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het eerste cluster. Die ontwikkeling wordt uitgevoerd door VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed. Eerder maakte het toonaangevende bedrijf KMWE al bekend in 2017 als eerste naar de campus te willen verhuizen.

 

De maakindustrie is een van de belangrijkste pijlers onder de Nederlandse economie. De Brainportregio Eindhoven speelt daarin een belangrijke rol. De ontwikkeling van Brainport Industries Campus is noodzakelijk om die rol ook in de toekomst te kunnen blijven spelen. Om voldoende bedrijven én gekwalificeerd personeel te trekken is een uitgekiend concept nodig. De manier waarop Brainport Industries Campus high tech maakbedrijven samenbrengt in het groene gebied Brainport Park gebeurt nog nergens in Europa. In feite werkt de hele high tech toeleverketen, van kleine start-ups tot multinationals, samen in een heel grote "fabriek van de toekomst" op een locatie. Grenzen tussen bedrijven verdwijnen daardoor en dat maakt nieuwe samenwerkingsmodellen mogelijk. De ambitie is om de campus tot een internationale showcase te laten uitgroeien die de kracht van de toeleverketen in de regio versterkt.

 

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

 

Gekoppeld aan de ontwikkeling van Brainport Industries Campus hebben Brainport Industries, SDK Vastgoed, BOM en de overheden een uitvoeringsagenda afgesproken; zo werken de marktpartijen verder aan het concept Fabriek van de Toekomst, en is de gemeente gestart met de procedures die nodig zijn voor de ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het onder meer om een Milieu Effect Rapportage (MER) en het bestemmingsplan voor het eerste cluster van de campus. Deze procedures moeten de start van de bouw en aanleg in 2016 mogelijk maken. De BOM onderzoekt, in samenwerking met de regio, de effecten van de realisatie van BIC, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen in de regio. De aandacht gaat daarbij ook uit naar eventuele vertreklocaties, om leegstand te voorkomen. De hele regio moet sterker worden door de komst van Brainport Industries Campus. Daarom onderzoeken de regiogemeenten en de BOM de mogelijkheid voor de opzet van een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties.

 

Meer over Brainport Industries Campus

 

Brainport Industries Campus maakt het mogelijk dat hightech maak bedrijven, onder andere in de toeleveringsketen aan ASML, intensief kunnen samenwerken in de Fabriek van de Toekomst. Daardoor kunnen ze beter concurreren, en innovatiever en duurzamer zijn.

 

In een groot groen gebied van bijna 200 hectare, vlakbij de snelweg en het vliegveld, zijn (op maximaal 60 hectare) vijf clusters bedacht van Fabrieken van de Toekomst. Flexibele gebouwen waarin bedrijven kunnen uitbreiden of inkrimpen, afhankelijk van de conjunctuur. De eerste fabriek is ruim 70.000 m2.

 

De bedoeling is dat bedrijven dure faciliteiten zoals een clean room gaan delen. Doordat ze in elkaars buurt zijn gevestigd, kunnen ze innovatieve productieprocessen en logistieke kennis uitwisselen en combineren. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt sneller open innovatie plaats. Die innovatie is nodig om internationaal de concurrentiepositie te behouden. Daarvoor blijven ook in de toekomst veel arbeidskrachten nodig. In de hightech maakindustrie zijn namelijk volop banen, vooral ook voor MBO-ers.

 

De Brainport Industries Campus onderscheidt zich ook door de groene campusomgeving. Het versterken van het groen en de ecologische functie is een integraal onderdeel van de plannen. Net als uitstekende faciliteiten en volop mogelijkheden voor opleiding en onderzoek.

 

Meer over Brainport Park

 

Brainport Park (voorheen Landelijk Strijp) is een gebied in het noordwesten van Eindhoven. Het is een plek om te wonen, te werken en te recreëren. Het gebied omvat onder meer twee parken, het trainingscomplex van PSV Voetbal (de Herdgang), de Campus Internationale School Eindhoven, de zich volop ontwikkelende luchthaven Eindhoven Airport, de Philips Fruittuin en diverse percelen bos en akkerland. Daarnaast de werklocaties Goederen Distributie Centrum, Bedrijventerrein Eindhoven Airport en Flight Forum. Belangrijke verkeersverbindingen zijn aanwezig: de randweg Eindhoven (A2/N2), het spoor en het Beatrixkanaal. Brainport Park heeft een unieke dubbelfunctie van bedrijventerrein annex recreatiegebied. Brainport Park is de nieuwe, slimme manier waarop we in Nederland omgaan met de schaarse ruimte door functies te vervlechten.

 

De bedrijvigheid, de verkeersaders en de groene ruimte zijn de belangrijkste kwaliteiten van het gebied. Die kwaliteiten schroeven we verder op.