BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

internationale campuslocatie

BRAINPORT INDUSTRIES CAMPUS

ruimtelijke clusters voor hightech bedrijven

NIEUWS

16-12-2015Terug

Bestemmingsplan eerste cluster Brainport Industries Campus vastgesteld

 

Informatie

Kaart

Informatie Terug naar boven

16-12-2015

 

Uniek concept voor de maakindustrie in regio Eindhoven kan starten

 

De ontwikkeling van Brainport Industries Campus kan beginnen. Dinsdagavond 15 december ging de Eindhovense gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan voor het eerste cluster. Dit maakt de bouw mogelijk van de eerste Fabrieken van de Toekomst binnen de groene campusomgeving van Brainport Park. Dit concept – waarin de circulaire economie-aanpak is verweven – is uniek. De raad is van mening dat Brainport Industries Campus - prima past bij de regio en veel banen zal opleveren. 

 

Tegelijkertijd is het de raadsleden niet ontgaan dat veel ondernemers in de regio zorgen hebben bij leegstand op bedrijventerreinen in en rondom Eindhoven. Voorwaarde is daarom dat het college, in samenwerking met de regio, de provincie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de kansen die de Brainport Industries Campus met zich meebrengt optimaal benut om bestaande gebieden te revitaliseren. In de periode voorafgaand aan de goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad, lieten de verantwoordelijke wethouders Depla en Seuren al weten dat zij met Trefpunt Groen Eindhoven afspraken hebben gemaakt over groencompensatie, in de vorm van een faunapassage en het zorgen voor een ecologische verbindingszone van 50 meter.
Het bedrijf KMWE zal zich eind 2017 als eerste vestigen op de Brainport Industries Campus.

 

Wat is de Brainport Industries Campus?
De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen.

 

Op welke termijn wordt de campus gerealiseerd?
De Brainport Industries Campus wordt de komende jaren in een aantal stappen ontwikkeld. In 2016 start de eerste fase aan de zuidkant van het gebied. In deze fase worden een deel van de groene omgeving en het eerste bedrijfsgebouw gerealiseerd. Volgens planning zal de hightech toeleverancier KMWE zich daar in 2017 vestigen.
Vervolgens worden met tussenposen van drie tot vier jaar de andere gebouwen en de overige delen van het park opgeleverd. De behoefte vanuit de bedrijven is bij deze fasering leidend. Afhankelijk van de marktvraag zal naar verwachting de hele campus in 2035 voltooid zijn.

 

Waarom is de campus belangrijk voor de regio?
De hightech maakindustrie is de tweede pijler van de Nederlandse economie. Op de campus bundelt deze industrie hun krachten om de internationale positie van de maakindustrie te versterken. De campus is niet een traditionele verzameling van bedrijven op één locatie, maar nadrukkelijk ingestoken om anders te gaan samenwerken en zo innovatie te bevorderen.

 

Welke partners werken aan de realisatie van de campus?
De campus is een initiatief vanuit de industrie. Voor de realisatie werken hierin samen: Brainport Industries, VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.