SPOORZONE

SPOORZONE

Eén van de grotere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland.

SPOORZONE

Diverse woningtypen voor diverse doelgroepen.

SPOORZONE

HOUTLOODS - SPOORZONE

uit 1867: het oudste gebouw van de voormalige NS-Werkplaats

HOUTLOODS - SPOORZONE

getransformeerd tot een multifunctioneel gebouw met kantoren, informatiecentrum én horeca

SPOORZONE

SPOORZONE

Eén van de grotere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland.

SPOORZONE

Diverse woningtypen voor diverse doelgroepen.

NIEUWS

19-05-2014Terug

Positieve reacties op ontwerpplan

 

Informatie

Foto

Informatie Terug naar boven

19-05-2014

 

Begin april is het plan voor Clarissenhof, op het voormalige MTS-terrein in de Spoorzone, gepresenteerd aan de Tilburgse Omgevingscommissie, vroeger bekend als Welstand.

 

Het plan is onderdeel van De:Werkplaats en is zeer positief ontvangen. De commissie had bijzondere waardering voor de onderscheidende kwaliteiten in de architectuur en de stedenbouwkundige opzet. Hierin wordt duidelijk gerefereerd aan de kloosterbebouwing die in het verleden op deze plek stond. De komende maanden werkt het bouwteam verder aan het definitieve ontwerp.

 

www.spoorzone013.nl
www.dewerkplaats.net